NEWSLETTER Rizeni skoly   10/2021    
  Datum vydání: 3. 6. 2021 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Červnový newsletter    
 
   

Co je nového

Společné focení žáků patří neodmyslitelně ke konci každého školního roku. Jenže co mimořádná opatření? Mohou si žáci, když se budou fotit venku, sundat roušky? Odpověď na tuto otázku naleznete v Pracovních situacích Řízení školy online. Celý článek je doplněn také odkazy na související legislativu. A teď už Vás nebudeme napínat. Jednoduše řečeno: pro účely fotografování není stanovena žádná výjimka z pravidel nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. 

Řešíte podobný problém a nevíte si rady? Všichni předplatitelé webové aplikace i tištěných časopisů redakce Řízení školy mají odbornou poradnu zdarma. Neváhejte se zeptat.

   
 
   

Na co nezapomenout

 • Dlouhodobé uzavření škol je pro děti rizikem a jeho následky budou citelné - České pojetí nouzového stavu doprovázené opakovaným plošným uzavřením škol a vzděláváním distančním způsobem, ke kterému zdaleka ne všechny děti (a jejich rodiny) mají vhodné podmínky a potřebné kompetence, těžce dopadá na řadu z nich. Negativně ovlivňuje nejen možnosti, průběh a výsledky jejich vzdělávání, podepisuje se také na jejich duševním zdraví. Odborníci odhadují, že se jedná přibližně o deset procent nejvíce ohrožených dětí, na které má současná situace velmi dramatické dopady. Zavření škol, ale také omezení zájmového a neformálního vzdělávání i většiny obvyklých sociálních kontaktů však pochopitelně příliš nesvědčí žádnému dítěti.
 • Bulletin mediálního vzdělávání - červen I./2021 - První výuková videohra s názvem DigiStories
 • Čtyři oblasti sebereflexe práce učitele pro zlepšení výuky - Situace žáků i učitelů je aktuálně složitá, přesto každý učitel může začít přemýšlet, jak výuku v příštím školním roce zlepšit. Žáci mají nové zkušenosti se samostatným učením a má to pro ně velký význam. Pro učitele je důležité neztratit energii, motivaci a rovnováhu.
 • Dítě v ohrožení - Rady a tipy, jak při distanční výuce poznat dítě v nouzi, jak mu pomoci a podpořit jej.
 • „Návrat do škol je i návratem do vztahů. Je třeba o ně pečovat.“ - Psychická nepohoda na školách je alarmující a tématu je třeba věnovat velkou pozornost, shodli se zástupci psychiatrické i pedagogické odborné veřejnosti v debatě pořádané NPI ČR a jeho projektem SRP.
 • Líný učitel a E-U-R - Každý učitel slyšel o metodě plánování výuky, nazývané E-U-R nebo třífázový model učení, a mnozí ji i používají. Jejím popularizátorem je mezinárodní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení, který ji vykoval z filozofie konstruktivistického přístupu k učení.
 • SnehUrka+17tpraSliku aneb máte prolomené heslo? Možná, vás výsledek překvapí! - Není dne, abychom si nepřečetli v médiích o hackerských útocích na nás, běžné uživatele. Představa hackera s maskou na obličeji je nepochybně čas od času součástí myšlenek všech, kteří elektronické služby využívají. Jenže… Reálné nebezpečí spočívá daleko více v naší mysli, důvěřivosti a svým způsobem i na našem lajdáctví. Mezi cca 50 % účtů, u kterých lze najít prolomené heslo, se může řadit i ten váš.
 • Škola, která se sama neučí, popírá samotný smysl své existence - Musí se sama škola učit? Jistě! Kvalitní průběžná a strategická zpětná vazba pro školy však často chybí. Nabízíme techniky a nástroje, které snižují přetížení učitelů a přitom zefektivňují výuku. Školám, které se neustále učí, jak učit co nejlépe.
 • Je důležité vidět každého žáka a jeho potřeby - Mgr. Eva Hansson Böhm, MSc, je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu pedagogika se zaměřením na řízení škol. Ve Švédsku absolvovala studium speciální pedagogiky a oborové studium švédštiny jako druhého jazyka. Od konce roku 2002 žije ve Švédsku, kde v současné době pracuje jako speciální pedagog na základní škole. Spolupracuje s Katedrou preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
 • Michael Fullan: Leadership vedoucí ke zlepšování učení pro všechny žáky - Profesor Michael Fullan z Kanady byl hlavním řečníkem na konferenci Úspěch pro každého žáka, kterou pořádal online SKAV ve spolupráci s MŠMT, Nadací České spořitelny, Pomáháme školám k úspěchu, EDUin, Velvyslanectvím Kanady v ČR a Centrem současného umění DOX dne 20. 4. 2021. Toto je přepis jeho hlavního vystoupení. 
 • K nezbytnosti mediální výchovy - Čas věnovaný konzumaci různých mediálních obsahů (internet, televize, filmy, časopisy, počítačové hry atd.) neustále roste. Podle nedávných sociologických průzkumů jí dospělá populace České republiky věnuje víc času než spánku: v průměru více než 8 hodin denně. A ani děti v tomto ohledu nezůstávají pozadu: čím jsou starší, tím více času tráví sledováním nejrůznějších typů médií. I proto někteří odvážně tvrdí, že média převzala vůdčí úlohu rodiny a školy v procesu socializace. Je tedy zapotřebí si se vší vážností položit otázku, co z toho vyplývá pro český vzdělávací systém.
 • Příprava školního vzdělávacího programu - Podpora školám první vlny - newslettery revize RVP ZV
 • Ombudsman vydal sborník stanovisek veřejného ochránce práv z oblasti školství - Již od roku 2007 ombudsman vydává tematické publikace, které obsahují vysvětlení řady témat a pojmů a především veškerou problematiku ukazují na konkrétních případech, kterými se ombudsman zabýval. Na tuto tradici navazuje další publikační novinka, kterou ombudsman vydal v letošním roce. Jde o sborník stanovisek veřejného ochránce práv pro oblast školství.
   
 
   

EDUjob - portál pracovních nabídek

Denně nové nabídky práce. Stovky uchazečů o práci ve škole.

www.edujob.cz

Projděte si je ještě dnes.

   
 
   

Informace z MŠMT

   
 
   

Pomůžete s diplomovou prací? 

Vojtěch Kuldan je studentem pátého ročníku Učitelství pro první stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci diplomové práce vytváří praktického průvodce organizací mimoškolních akcí. Pomůžete s vyplněním krátkého dotazníku?

   
 
   

Zajímavosti

   
 
Tento email dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete emaily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2021 Wolters Kluwer ČR, a. s.