NEWSLETTER Rizeni skoly   08/21    
  Datum vydání: 11. 5. 2021 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Květnový newsletter    
 
   

Co je nového

Blíží se konec rotační výuky na 1. i 2. stupni, brzy se pravděpodobně obnoví i teoretická výuka na středních školách. Od června budou moci (za dodržení protiepidemických opatření) žáci a studenti vyrazit na školy v přírodě. 

Také květen, stejně jako předchozí měsíce, se nese ve znamení změn a nových výzev. Zajistit pro vás dostatek testů bohužel nedokážeme, nabízíme však pomoc v podobě poradenské služby. Pro všechny naše předplatitele je k dispozici a počet dotazů neomezujeme. . Neváhejte se na nás obrátit na redakcers@rizeniskoly.cz

   
 
   

Na co nezapomenout

Webináře Učíme nanečisto naleznete v podobě kruzů ve videotéce 
Pomozte inspirovat své kolegy z řad ředitelů škol a učitelů, staňte se lektorem webinářů Učíme nanečisto! 

   
 
   

Stojí za přečtení

 • Profesní rozvoj učitelů v datech ČŠI - Asi nikoho nepřekvapí, že kvalifikace učitelů a jejich průběžné vzdělávání zvyšuje kvalitu pedagogického procesu a tím pádem ve velké míře ovlivňuje dosahované výsledky žáků. Pro to, aby zlepšování pedagogických kompetencí mělo potřebný efekt, je vedle vlastní snahy učitelů podstatná jejich podpora ze strany vedení školy.
 • S novým rokem přijde i nový platový řád pedagogických pracovníků -  Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících byl doplněn o další pravidla upravující odměňování pedagogických pracovníků. Změny se týkají například platových tarifů a struktury jejich stupnice.
 • Poskytování zpětné vazby - Formativní zpětná vazba má za cíl pomoci žákovi vylepšit jeho práci a podpořit ho takovým způsobem, aby byl v dalším učení úspěšnější. Jestliže takovou zpětnou vazbu učitel poskytne, měl by si později najít čas i na to, aby zjistil, jak na ni žák zareagoval, a dát mu možnost prokázat vlastní posun.
 • Tvořivá hra - polytechnika v MŠ jako běžná součást každého dne - Stejně jako si děti stavějí stavebnice nebo si hrají s plyšáky, tak také řežou opravdovou pilou kus větve u ponku nebo pracují s vlnou. „Návrat ke kořenům“, kdy děti pracují s opravdovými nástroji, tvoří a hrají si s přírodními materiály – to je pohled do mateřské školy, kde funguje tvořivá hra.
 • Rostou školní výsledky dětí na stromech? - Sedm seriózních výzkumů z posledních sedmi let to dokazuje jednoznačně. Jak je to možné? A jak toho využít pro zlepšení učebních výsledků vašich žáků? Představujeme vám tři doporučení, jak na to.
 • Sledujme, zda děti při distančním vzdělávání nestrádají - Současná situace není jednoduchá pro nikoho z nás. Začínáme si uvědomovat, jak velký má na naše životy vliv vzdělávání a škola. A to ať už jsme v roli rodiče, učitele, dítěte, nebo jako zástupci široké veřejnosti.
 • Darování antigenního testu škole - Jak mohou být děti ve školách testovány vlastním testem?
 • Když to může spadnout, nejspíš to spadne - Rok s distanční výukou
 • Odkud a proč se vzala myšlenka středního článku - Tvorba Strategie 2030+ nastolila myšlenku na doplnění vzdělávacího systému o nový koordinační prvek – tzv. „střední článek“. Jak to fungovalo v minulosti a jak to řeší v zahraničí? Jak se debata u nás aktuálně vyvíjí?
 • O nejčastějších chybách při spolupráci asistenta pedagoga a učitele v dalším díle podcastu Zapojme všechny
 • Sociální pedagog může být užitečnou součástí školního poradenského pracoviště - Cílem tohoto článku je upozornit ředitele a další klíčové pracovníky ve školství na připravovanou legislativní změnu – zařazení pozice sociálního pedagoga do zákona o pedagogických pracovnících. Společně s rozšiřováním metodické podpory pro sociální pedagogy to má vést k postupnému nárůstu počtu sociálních pedagogů ve školství a ke zkvalitnění péče o žáky tak, aby se školám lépe realizovalo vzdělávání a výchova žáků.
 • Až se zase sejdeme ve škole -  video s tipy, jak na první setkání učitelů s dětmi po dlouhé době.
 • Psaní a pisatelství v naučných předmětech - O psaní se někdy hovoří jako o „technologii, která změnila svět“. Učíme se, že písmo vzniklo před pěti tisíci lety a umožnilo nám, lidem, sdělovat si napříč časem i na dálku poznatky, které nám jako druhu v první řadě zajišťovaly bezpečnější přežití. Díky písmu se vědění lidstva mohlo kumulovat, předávat a soustavně se rozvíjet. Zkusme si jen tak cvičně představit, jak by vypadal náš svět, naše planeta, kdyby lidé žili bez písma.
 • DOMÁCÍ ÚKOLY 2021: Impulsy pro moderní školství - Aby bylo skutečně možné využít potenciálu každého žáka na maximum, je nezbytné začít systematicky odstraňovat propastné rozdíly v podmínkách a kvalitě poskytovaného vzdělávání mezi regiony i jednotlivými školami, které nelze svést jen na socioekonomické zázemí žáků. Seznam konkrétních potřebných realizačních kroků představují DOMÁCÍ ÚKOLY 2021: Impulsy pro moderní školství.
   
 
   

Informace z ČŠI

   
 
   

Informace z MŠMT

 • Zpráva z mimořádného šetření k distanční výuce - Z dat šetření, provedeného v únoru 2021 mezi 4102 školami, které jsou zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, mimo jiné vyplývá, že online výuka převažovala na 99 % běžných veřejných základních škol  a nižších stupních víceletých gymnázií.
   
 
   

Zajímavosti

   
 
Tento email dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete emaily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2021 Wolters Kluwer ČR, a. s.