NEWSLETTER Rizeni skoly   07/2021    
  Datum vydání: 13. 4. 2021 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Návrat do škol    
 
   

Co je nového

Část dětí se vrátila do škol, některé půjdou příští týden, některé na svůj termín teprve čekají. Návrat k normálu? Nadace RSJ upozorňuje, že to může být právě naopak. Mezi dětmi se mohly zpřetrhat sociální vazby, děti si zvykají na nový denní režim, mohou mít obavy, zda distančně zvládly učivo z nařízeného testování. Situace to není snadná ani pro pedagogy, rodiče i vedení škol a školských zařízení. Nemusíte na to být sami!

Učitelé se mohou obracet na Linku pro rodinu a školu 116 000. Rodiče mohou najít bezpečný prostor pro sdílení a podporu na Rodičovské lince 606 021 021, Lince první psychické pomoci 116 123 nebo Lince důvěry DKC 241 484 149.

Mimořádná situace ve školách přináší i mimořádný psychický tlak na ředitele. Národní pedagogický institut České republiky proto skrze své projekty SRP (Vedemeskolu.cz) a APIV B (Zapojmevsechny.cz) a ve spolupráci s projektem Opatruj.se připravil sérii webinářů, ve kterých psychologové, speciální pedagogové a terapeuti citlivým způsobem otevírají společensky často stigmatizovaná témata potřeby psychologické pomoci.
Jak děti citlivě podpořit a jak s nimi bezpečně a férově mluvit o testování, jeho průběhu a výsledcích si můžete přečíst v článku "Komunikace s dětmi pro učitele."

   
 
   

Důležité právě teď

   
 
   

DVPP.info

 • online i osobní účast, webináře, kurzy a školení. 
 • ucelenou nabídku školení akreditovaných MŠMT v systému DVPP
 • nadcházející akce
   
 
   

Stojí za přečtení

 • Školní nezralost a odklady školní docházky v době pandemie - Nastoupit do 1. ročníku školy, nebo požádat o tzv. odklad? Toto rozhodování nebylo nikdy snadné, avšak dnes, kdy byla i docházka do posledního ročníku mateřské školy poznamenána koronavirovou pandemií, je to pro rodiče ještě náročnější.
 • Kariérové poradenství na zeleno - Možná se ptáte, proč by se toto téma mělo týkat kariérového poradenství ? Protože svět práce je úzce spjat s penězi, velkými společnostmi, mocí a vlivem na svět daleko více než svět domácností. Pro zachování ekologické rovnováhy nestačí, že třídím kelímky od jogurtu, pokud budu současně pracovat ve firmě, která produkuje nerecyklovatelný odpad ve velkém.
 • Dobrou školu dělá dobrý ředitel - Rozhovor s náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje pro vzdělávání a strategii chytrého regionu Jiřím Nantlem o nerovnostech ve vzdělávání, komunikaci mezi zřizovatelem a řediteli i o chystaném kariérním systému ředitelů.
 • Jste si jistí, že máte dostatečné důkazy o učení žáků? - Každý učitel se během výuky dostane do bodu, kdy učivo probral a zvažuje, jestli už je správný čas posunout se dál, nebo je nutné věnovat se látce o něco déle. Potřebuje, aby všichni žáci zvládli danou oblast, než s nimi pokročí k další. Jak ale ověřit, zda se žáci naučili to, co zamýšlel, že se naučí?
 • Pojďte se poradit o strategickém řízení školy - jak určit misi a vizi školy, provést SWOT analýzu, vytvořit si školní akční plán, atd. Jednoduše – jak strategicky řídit vaši školu. Teoretické výstupy i tipy z praxe najdete na on-line poradenství projektu SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích), který spadá pod Národní pedagogický institut ČR.
 • Primární prevence násilí v blízkých vztazích - Zavedená protipandemická opatření přinášejí také změny v oblasti rizikového chování a rizikových jevů. 
 • Asistent pedagoga – Jak ho správně vybrat, co zohlednit a kde najít toho pravého? - nový díl podcastu Zapojme všechny s lektorem Nové školy a učitelem z Pedagogické fakulty UK Zbyňkem Němcem a redaktorkou Adélou Pospíchalovou.
 • Vzájemné hodnocení dokáže žáky motivovat k většímu úsilí a lepšímu výkonu - V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. 
 • Michael Fullan jako agent změny ve vzdělávání Velkou předností a silou Michaela Fullana je, že dokáže kombinovat teoretické poznatky s jejich praktickým ověřováním, díky němuž se opět vrací k teoriím. Touto metodou se stal jedním z významných autorů zabývajících se tématem změny ve vzdělávání. Jeho teze mají sílu i proto, že velmi dobře „nasedají“ na potřeby konkrétních lidí, bez kterých změna není možná. 
 • MŠMT a NÚKIB k digitalizaci vzdělávání a kyberbezpečnosti - jak bezpečně vyučovat na dálku, jak efektivně eliminovat rizika při používání digitálních technologií, kam směřovat pozornost a obezřetnost rodičů i dětí při každodenním virtuálním školním i mimoškolním setkávání?
   
 
   

Informace z ČŠI

   
 
   

Zajímavosti

   
 
Tento email dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete emaily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2021 Wolters Kluwer ČR, a. s.