NEWSLETTER Rizeni skoly   04/2021    
  Datum vydání: 17. 2. 2021 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Držte balanc    
 
   

Co je nového

Připadáte si jako na klouzačce? Držte balanc! Vláda nám nechce dopřát poklidné zimní večery. Kéž všechny nejasnosti a pochyby se roztají jako sněhová pokrývka za oknem. A do té doby Vám pomůžeme se sledováním aktuálního dění v Aktualitách. Nové zákony a vyhlášky neustále připravujeme v modulu Legislativa. Všechny právní rady, hygienická doporučení i informace týkající se provozu školy Vám neustále publikujeme v sekci Pracovní situace

Strategie návratu dětí do škol, kterou v pondělí 16. února 2021 schválila Vláda ČR - Žáci podstoupí 2x týdně neinvazivní antigenní test, a to stěrem z nosu. Otevírání škol by se proto mělo velmi pečlivě vážit spolu se zajištěním maxima preventivních a protiepidemických opatření. Zdravotnický deník upozorňuje na důležitost komplexního přístupu, nejen zavedení izolovaných opatření. Odborné organizace apelují na Vládu ČR: Duševní zdraví nejohroženějších dětí je v alarmujícím stavu. Revize ICT přinesla mnoho otázek. Ty nejčastější z nich naleznete na edu.cz.

Odborná poradna je tu pro všechny předplatitele (webové aplikace Řízení školy online či všech časopisů redakce Řízení školy). Neváhejte se zeptat. Vaše dotazy stačí zaslat e-mailem na redakcers@rizeniskoly.cz.

   
 
   

Stojí za přečtení

   
 
   

Na co nezapomenout

 • Dezinformační dezinfekce - 17. února nebo 24. února 2021
 • MŠMT určilo časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. 
 • Ukončování vzdělávání ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole v roce 2021 je upraveno třemi opatřeními obecné povahy, která nabyla účinnosti 29. ledna 2021
 • MŠMT určilo časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021.

 • Konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2021 MŠMT určilo na období od středy 1. září (od 12:15 hodin) do pátku 3. září 2021.
 • MŠMT zveřejnilo Koncepci přístupu MŠMT k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních v regionálním školství ČR a Přehled opatření pro období 2021–20234
 • V oblasti poskytování finančních prostředků vydalo MŠMT následující materiály:
  • principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2021,
  • Normativy církevních škol a školských zařízení na rok 2021,
  • Normativy soukromých škol 2021,
  • Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2021,
  • Finanční prostředky stanovené ministerstvem pro školy a pedagogickou práci školních družin, které jsou zřízené krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2021.
Celý přehled legislativních novinek i aktuálních informací významných pro práci škol naleznete ve webové aplikaci Řízení školy online - Pracovní situace
   
 
   

Informace z ČŠI

Poznámka redakce

   
 
   

Informace z MŠMT

   
 
   

Zajímavosti

   
 
Tento email dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete emaily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2021 Wolters Kluwer ČR, a. s.