NEWSLETTER Rizeni skoly   20/2020    
  Datum vydání: 11. 11. 2020 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Co chceme od Martina na bílém koni?    
 
   

Svatý Martin na bílém koni

... letos mnohde nepřijede. Předpověď počasí sníh nepředpovídá. Svatý Martin měl dobré srdce. Neměl jídlo ani peníze, a tak obdaroval žebráka alespoň polovinou svého pláště. Polovinu věnoval, polovinu si nechal. V noci se mu zjevil Ježíš Kristus, druhý den měl plášť opět celý. A kdy budeme mít "celou" výuku zase my? Jak se vám daří zahalit se do výuky na dálku?
Nebojte se podělit s naší redakcí o jakékoliv problémy. Vynasnažíme se ze všech sil je pomoci vyřešit. To, co řešíte vy, řeší i v mnoha dalších školách.
Třeba jako narušování online výuky. Co dělat, když přístup do virtuální místnosti, kde výuka probíhá, získá někdo cizí? Co když z takové nezvané návštěvy vznikne video, které bude dostupné na sociálních sítích? Jak situaci řešit? Jak se bránit? Není to snadné. Naši autoři - právníci právě připravují různá řešení pro různé varianty situací, které mohou nastat. Užitečné rady, paragrafy, kterými se můžete ohánět, i vzor oznámení naleznete v Pracovních situacích Řízení školy online

   
 
   
  • Řízení distanční výuky - Má vaše výuka na dálku jasnou vizi? V okamžiku zahájení distanční výuky musí být jasné konkrétní zpětnovazebné mechanismy, a to jak ze strany vedení, tak ze strany pedagogů, žáků a rodičů. Jaké další kroky je třeba při řízení distanční výuky podniknout? 
  • Zapnuté kamery při distanční výuce - Kontakt vyučujícího se žákem/studentem je jistě žádoucí a v některých případech patrně nezbytný...
   
 
   

Informace z ČŠI

   
 
   

Informace z MŠMT 

   
 
   

Nezastupitelný zástupce

  • 26. listopadu 2020 u Vás v kanceláři či doma. 

Registrace zde

Jak si poradit s poradou nejen ve školství? Efektivní porady s Mgr. Irenou Trojanovou, Ph.D., a Mgr. Zuzanou Svobodovou, Ph.D., DBA

   
 
   

Zajímavosti

   
 
Tento e-mail dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete e-maily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2020 Wolters Kluwer ČR, a. s.