NEWSLETTER Rizeni skoly   18/2020    
  Datum vydání: 15. 10. 2020 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  řízení školy online   Znovu to zvládneme!    
 
   

Covid-19

Pokud podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly nedojde k jadernému výbuchu, vrátí se žáci 1. stupně základních škol  do školních lavic 2. listopadu 2020. Podle ministra školství Roberta Plagy návrat žáků do škol bude záviset spíše na vývoji tzv. reprodukčního čísla. Kdo měl pravdu, se pravděpodobně dozvíme až zmiňovaného 2. listopadu. Jste připraveni na všechny scénáře? 

 • Amicus certus in re incerta cernitur.
  Pravého přítele poznáme v nejisté době.
  (Cicero)
Snažíme se pomáhat tím, co umíme – poskytovat relevantní informace co nejrychleji, srozumitelně a pomáhat při řešení problémů, které nestandardní situace přinášejí. Právní rozbory, rady i doporučení najdete nejen v Pracovních situacích, ale i Vzorech či Kalendáři. Situace se mění ze dne na den a někdy i z hodiny na hodinu.  Sledujeme aktuální dění a o každé novince informujeme v našich Aktualitáchwww.rizeniskoly.cz
   
 
   

Přečtěte si co nejdříve

 • Nouzový stav potrvá od 5. října 2020 30 dnů. Aktuální přehled opatření týkajících se distančního vzdělávání, kroužků, výuky plavání, ZUŠ, praktické výuky a praktické přípravy.
 • Individuální konzultace na půdě školy - Školská poradenská zařízení nejsou krizovými opatřeními uzavřena, jsou i nadále v provozu a vykonávají svoji činnost. 
 • Provoz školních jídelen - Odpovědi na otázky: Jaká jsou pravidla pro provoz školních jídelen? Mohou dál fungovat v režimu výdejen pro žáky školy i pro cizí strávníky, a to za předpokladu dodržení hygienických opatření?
 • Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru - tak, jak je popsalo MŠMT. 
 • Společné vzdělávání: užitečné rady a tipy i pro střední školy. Jak zpracovat plán pedagogické podpory? Kdy využít individuální studijní plán? Kde najdu odborníka? Tyto a další otázky řeší v rámci společného vzdělávání i pedagogové středních škol.
 • Úspěch pro každého žáka 2020 Je správný čas zamyslet se nad tím, jak pomoci žákům zažít každý den nějaký úspěch. Rozvíjet oso bní potenciál každého žáka v této době je opravdu výzva. Konference se bude konat 3. listopadu, tentokrát v online prostoru.
 • Neboj se Teamsů! Také máte pocit, že otevřete ledničku a vykoukne na Vás Teams? Ano, tato aplikace je v dnešních dnech opravdu všude a je nutné ji umět používat. Příručka pro rodiče a žáky pomůže, jak používat Microsoft Teams jednoduše a rychle.
 • Navíc Microsoft Teams přicházejí s novými funkcemi pro školy Na základě zpětné vazby od učitelů vznikly nové funkce, které můžete využít i při své výuce. Skupinové místnosti, lepší Whiteboard, dynamický režim a mnoho dalšího.  Každá škola může nástroj Microsoft Teams a celou službu Office 365 získat a následně provozovat zdarma!!!
 • Nezastupitelný zástupce - 26. listopadu Vám zprostředkujeme online: Novely právních předpisů; Covid-19 jako nemoc z povolání; jak ovlivnit motivaci k učení; práce s pedagogickým sborem; komunikace a spolupráce pedagogů ve škole a mnoho dalšího. Součástí konference bude jako vždy vyhlášení výsledků již 7. ročníku soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy „Zlatá karabina". Další informace naleznete na našem e-shopu.
 • Krizové ošetřovné - Nevyžaduje se potvrzení školy o uzavření, je nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce.
Jestliže najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede." (Arthur C. Clarke)
   
 
   

Edujob

I dnes hledá práci mnoho pedagogů. Nehledáte je právě Vy? www.edujob.cz

   
 
   

Informace MŠMT a EDUzměna


„Jedno z nejhlubších tajemství života je, že jediné, co v něm opravdu stojí za to, je dělat něco pro jiné." (L. Carroll)
   
 
   

Distanční výuka s novým školním balíčkem Cisco Webex

Nutnost zavést distanční výuku přinesla také inovace v technologiích, které vycházejí vstříc potřebám učitelů, žáků i samotných škol. Nový balíček Cisco Webex pro vzdělávání nabízí nové funkce, šité školám na míru. Stojí přitom jen 2 dolary měsíčně na jednoho učitele a díky dotacím ho školy mohou mít zdarma. Napište na webexcz@cisco.com pokud máte o Webex zájem nebo potřebujete více informací. Není to ale jediná věc, kterou může Cisco školám nabídnout, aby se učitelé mohli soustředit na výuku a neřešili technologie. Více informací 

Řízení školy online

   
 
   

Zajímavosti

„Nedovedete si představit, jak je hrozné mít celý život naplánovaný.“ (Antoine de Saint-Exupéry)
   
 
Tento email dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete emaily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2020 Wolters Kluwer ČR, a. s.