NEWSLETTER Rizeni skoly   11/2020    
  Datum vydání: 28. 5. 2020 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Držte se!    
 
   

Co je nového

V těchto dnech se toho děje opravdu hodně. A není jednoduché se v těch všech pokynech a doporučeních vyznat. Ředitelé všech škol v České republice jsou v nezáviděníhodné situaci. Každý hledá to nejlepší řešení pro svou školu sám v rámci svých možností. Chtělo by se až využít sloganu z filmu Star wars: "May The Force Be With You", volně přeloženo: "Ať vás síla provází". Poukazovat na nedostatky aktuálních pokynů či legislativy však ničemu a nikomu  nepomůže.  A my Vám chceme pomoci.


1) Aktuální situaci neustále sledujeme v "Aktualitách" Řízení škol online.
2) Webová aplikace přináší rady pro běžné i nenadálé situace. (Můžete si ji i zdarma vyzkoušet. Stačí se zaregistrovat.)
3) Všichni předplatitelé mohou využívat našeho (nejen) právního servisu v rámci odborné poradny. Předplatitelé tištěných časopisů i webové aplikace mají tuto službu zdarma.
4) Všechny naše časopisy se věnují aktuálním tématům. Najdete v nich informace, inspiraci, podporu i již zmíněnou sílu jít dál.
5) Celá naše redakce již třetí měsíc pracuje s velkým nasazením. Jsme tu pro vás! Neváhejte nás kontaktovat, když se dostanete do problémů.

   
 
   

Na co nezapomenout

   
 
   

Můžete vyzkoušet

   
 
   

Stojí za přečtení

  • Seriál Školy a cestování žáků - koronavirus - Jak se dívá právo na situace, kdy se školní zájezd nemůže uskutečnit z důvodu pnademie koronaviru? Velmi nejasně. Zde více než kdy jindy platí rčení: dva právníci, tři názory. Jak se tedy tyto situace posuzují?
  • Internet se hemží radami a doporučeními pro žáky, rodiče, učitele. Nyní něco speciálně pro vás, ředitele, oblíbenou formou desatera, třeba vám něco z toho přijde vhod.
  • Speciálu pro podporu výuky na dálku - V posledním čísle je opět velkým tématem hodnocení žáků. Jaké jsou dostupné metodiky věnované formativnímu hodnocení? Velmi zajímavé jsou také popsané zkušenosti školních družin, školních klubů, středisek volného času či DDM v období nouzového stavu. 
  • Neustále nové tipy na online výuku vám přináší projekt IKAP "Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce" Zajímavá je např. aplikace zdravotních cvičení ve školní TV.  Různé formy online učení se stanou běžnou součástí vzdělávacího procesu na všech typech škol. Na těchto stránkách také naleznete tvz. Digitální pohotovost.
  • Doba vzdělávání na dálku je plná příležitostí. Ve skutečnosti ale čelíme spíše jiným problémům a současná situace přináší i netušené příležitosti.
  • 50x opiš větu... Trestáte i v dněšní době tímto způsobem? K podpoře uvědomělého zvnitřnění potřebného chování má tento postup hodně daleko. Bezesmyslné přepisování věty nemá žádný vztah k cestě ke zlepšení.
   
 
   

Řízení školy online

   
 
   

Zajímavosti

   
 
Tento email dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete emaily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2020 Wolters Kluwer ČR, a. s.