NEWSLETTER Rizeni skoly   02/2020    
  Datum vydání: 23. 1. 2020 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Lednový newsletter    
 
   

Co je nového

Nový rok je za námi, blíží se konec pololetí. Poslední střípky starého roku již budou definitivně za námi. Co nám z roku 2019 ještě chybí dodělat? Inventarizace, uzávěrka účetnictví, uzavření klasifikace a vydání vysvědčení, vyúčtování FKSP, rozbor pracovní úrazovosti... Aneb jak říká Joker: "Co tě nezabije, to tě jednoduše zešílí."

Ať je nové pololetí tím správným šálkem čaje... nebo kávy?

   
 
   

Na co nezapomenout

  • inventarizace majetku a závazků - důležitá etapa účetní závěrky. 
    1. Zjištění skutečného stavu.
    2. Porovnání zjištěného stavu se skutečně vedeným v účetnictví.
    3. Jsou případné rozdíly tzv. zúčtovatelné?
    4. Vypořádání inventarizačních rozdílů.

Cenné rady naleznete nejen v Pracovních situacích, ale také můžete vznést svůj dotaz v rámci odborné poradny. Všichni předplatitelé mají tuto službu zdarma. Kdy jste se naposledy na něco zeptali našich právníků či daňových poradců, psychologů apod.? Není ten správný čas? Napište ještě dnes! redakcers@rizeniskoly.cz

  • vysvědčení - Dotazy, jak vyplnit vysvědčení časté nejsou. S rozdáním vysvědčení jde ale ruku v ruce jeho možné poničení či ztráta. Kdo může zažádat o vyhotovení stejnopisu vysvědčení? Komu jej lze vydat? Za vystavení opisu vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriu lze požadovat úhradu vynaložených nákladů, jejíž výše nesmí překročit 100 Kč (§ 28 odst. 8 školského zákona).
   
 
   

Stojí za přečtení

   
 
   

Informace z ČŠI

   
 
   

Informace z MŠMT

   
 
   

Zajímavosti

   
 
Tento email dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete emaily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2020 Wolters Kluwer ČR, a. s.