NEWSLETTER Rizeni skoly   16/2019    
  Datum vydání: 24. 7. 2019 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy onnline   Červencový newsletter    
 
   

Už jste zařazeni do nejvyšší možné platové třídy? Co je správně?

Zřizovatelé a někteří ředitelé škol obdrželi výzvu k zařazení ředitelů do nejvyšší možné platové třídy, a to v souvislosti s přechodem na financování založeném na PHmax.
V zařazení ředitelů do platové třídy se legislativně nic nezměnilo. Pokud tedy danou činnost konáte v souladu s katalogem prací, máte právo požádat zřizovatele o zařazení do odpovídající platové třídy, pokud jste tak už neučinili ve chvíli, kdy skutečnost opravňující zařazení do vyšší platové třídy nastala, což by bylo logické a v souladu s právními předpisy.
Jen pro úplnost uvádíme, že výkaz P 1c-01 se podává ke stavu k 30. 9. 2019 a data v něm budou podkladem pro stanovení výše přiřazených tarifů od 1.1. 2020.

K zařazení do platových tříd podrobněji v tomto článku: Zařazení ředitele školy do platové třídy.

   
 
   

Stojí za to si přečíst

   
 
   

Řízení školy online

   
 
   

Informace z MŠMT

   
 
   

Informace z ČMO PŠ

   
 
   

Zajímavosti

   
 
Tento email dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete emaily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2019 Wolters Kluwer ČR, a. s.