NEWSLETTER Rizeni skoly   22/2020    
  Datum vydání: 18. 12. 2020 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Řízení školy online    
 
   

Příjemné prožití vánočních svátků v kruhu Vaších nejbližších, pevné zdraví, hodně pohody a zachovejte si úsměv i pod rouškou.

Šťastné a úspěšné vybruslení  do roku 2021
Vám přeje 
redakce Řízení školy a Wolters Kluwer ČR

   
 
   

Prosíme o vyplnění dotazníku

Zabere Vám pár minut. A nám přinese cenné informace. Děkujeme.

   
 
   

Nezapomeňte

   
 
   

Stojí za přečtení

   
 
   

Informace z MŠMT a ČŠI

  • Aktuální změny v oblasti školství
  • INFO ČŠI - informační magazín - Regionální specifika ve vzdělávání, Kvalita a efektivita vzdělávání 2019/2020, doporučení pro zvýšení efektivity distančních výuky, výsledky TIMSS 2019
  • Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání na ZŠ a SŠ - Účelem pokusného ověřování je ověřit možnosti organizace, obsah a metody pro kombinované vzdělávání, které by mohlo do budoucna představovat rozšíření vzdělávací nabídky škol například z důvodů nadání žáků, nemoci, dlouhodobého pobytu v zahraničí, dlouhodobější léčby, poptávky rodičů a dalších případů, kdy využití kombinovaného vzdělávání může být pro žáka a jeho rodinu výhodnější než prezenční výuka. 
  • Mezinárodní šetření 2019 - Národní zpráva - Představeny jsou silné a slabé stránky českých žáků, vývoj výsledků od roku 1995, pozornost je věnována i faktorům, které na úrovni školy a rodiny ovlivňují výsledky, a prezentovány jsou také postoje a názory učitelů a žáků.
  • Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020 - České školní inspekce je přispívat svými zjištěními, závěry a doporučeními k přijímání takových opatření, která umožní kontinuální kvalitativní rozvoj vzdělávací soustavy. 
   
 
   

Zajímavosti

   
 
Tento email dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete emaily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2020 Wolters Kluwer ČR, a. s.