NEWSLETTER Rizeni skoly   07/2020    
  Datum vydání: 11. 3. 2020 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Řízení školy online    
 
   

Mimořádné opatření

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu a týká se všech žáků a studentů. Tedy všech:

 • základních škol (i školních družin),
 • základních škol speciálních,
 • středních škol,
 • konzervatoří
 • vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
Mimořádné opatření se týká všech zmíněných škol bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných i soukromých.

Opatření se přímo netýká:

 • mateřských škol
 • lesních mateřských škol
 • dětských skupin
 • základních uměleckých škol
 • jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
MŠMT ale doporučuje zvážit omezení či přerušení jejich provozu (po dohodě se zřizovatelem).

Opatření se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování včetně odborného výcviku.

Lyžařské kurzy a podobné probíhající akce pořádané školou je možné dokončit. 

Akce pořádané školou, které přímo nesouvisí se vzděláváním MŠMT doporučuje také zrušit či omezit.

Ředitel školy rozhodne, zda je možné využít možnosti "distančního vzdělávání". 

Školní jídelny po dobu trvání mimořádného opatření neposkytují stravování žákům a studentům ZŠ, ZŠS, SŠ, konzervatoře a VOŠ. Na jiné činnosti nemá opatření přímý vliv.

V případě výchovných a ubytovacích zařízení, školního klubu či střediska volného času je doporučeno omezit v maximální možné míře.

Školských účelových zařízení se opatření týká, pokud poskytují činnost pro žáky a studenty, která je spojena se vzděláváním. 

MŠMT doporučuje omezit či zrušit, popř. odložit soutěže a přehlídky konané podle školských předpisů.

Více informací naleznete v tiskové zprávě MŠMT.

Po dobu trvání opatření Ministerstva zdravotnictví bude veškerá inspekční činnost (ČŠI) ve všech školách a školských zařízeních  přerušena.

   
 
   

Jak se opatření dotýká zaměstnanců škol

MŠMT: "I nadále platí, že podle § 22a odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících je pedagogický pracovník povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel.

Primárně ředitel školy přiděluje zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům) práci (např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností).

Nemůže-li ředitel školy pedagogickému pracovníkovi práci přidělovat, může mu určit dobu čerpání samostudia.

Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele."

   
 
   

Ošetřovné

Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud splňuje následující podmínky:

 • Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.
 • Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let.
 • Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.

Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.
Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) vydává a potvrzuej škola.
Stáhnout si jej můžete na webové stránce ČSSZ či Řízení školy online.

Tiskopis škola vydává ve dvou vyhotoveních. (Pokud se rodiče nebudou při péči střídat, postačí jen jedno vyhotovení.)

Škola vyplní část A, rodič část B. Podklady pro výplatu dané dávky předává příslušné OSSZ zaměstnavatel rodiče.

OSVČ nárok na ošetřovné nevzniká, a to ani v případě kdy je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.

Ošetřovné je možné čerpat maximálně 9 dní. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu/kalendářní den.

   
 
   

Prázná škola?

Konečně můžete mít čas na stále odkládané věci. Třeba na vyzkoušení Řízení školy online. 30 denní bezplatná forma plné obsahové verze portálu se vám spustí ihned po registraci na www.rizeniskoly.cz/registrace
   
 
   

Jak dětem vysvětlit koronavirus?

Odborníci radí: "Nejdřív se uklidněte". Děti mohou mít problém se ve změti informací vyznat. Rodiče i učitelé by s nimi měli o novém druhu viru mluvit. Více si můžete přečíst na zpravodajském serveru Seznamzpravy.cz 

   
 
   

Učebnice online k dispozici

Sledujte webové stránky jednotlivých nakladatelství. Některá nabízí svou online produkci zdarma k využití - např. Nakladatelství Fraus, NOVÁ ŠKOLA, s.r.o, nakladatelství učebnic. Informace průběžně doplňujeme zde.

   
 
Tento email dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete emaily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2020 Wolters Kluwer ČR, a. s.