NEWSLETTER Rizeni skoly   08/22    
  Datum vydání: 7. 4. 2022 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Odborná konference    
 
   

Redakce Řízení školy nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., vás zve na 7. ročník odborné konference pro málotřídní školy.

  • Kdy: 17. května 2022
  • Jak: prezenčně
  • Kde: V Praze - Nová radnice, Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
  • Cena: 1450 Kč Přihlásit se
Program: MŠMT, ČŠI, šablony, rady advokátů, právníků , NÚKIB a mnoho dalších zajímavých přednášek.
   
 
   

Aktuální informace o adaptaci/integraci ukrajinských dětí v České republice

Do českých škol přicházejí děti z Ukrajiny. Situace se vyvíjí každým dnem a je potřeba flexibilně reagovat na aktuální požadavky. Ze strany MŠMT vám představíme aktuální informace a společně se podělíme o to, co vy jako ředitelé, učitelé a zřizovatelé v souvislosti s touto výzvou řešíte a jak je potřeba (či vhodné) postupovat.

Mgr. Jaromír Beran, ředitel Odboru vzdělávací politiky a zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže, MŠMT

Přihlásit se

   
 
   

Well-being jako výzva pro vzdělávání ve 21. století

Škola má velkou šanci umenšit negativní socioekonomické vlivy, které na její žáky působí, a pochopení, nastavení a prosazování přístupů reflektujících zásady well-beingu k tomu může významně přispět.

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA, náměstek  středního školního inspektora, ČŠI

Přihlásit se

   
 
   

Malotřídní školy o krok napřed

Díky příspěvku ředitelé malotřídních škol s předstihem promyslí řízení školy v podmínkách očekávané právní úpravy a pohotově ověří způsob řízení školy vyplývající z nedávno novelizovaných právních předpisů.
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou problematiku

Přihlásit se

   
 
   

OP JAK a šablony

Ze strany zástupců MŠMT – Operačního programu Jan Amos Komenský budou představeny šablony v kontextu operačního programu, zvláště se zaměřením na první vlnu šablon. Předpokládané vyhlášení výzvy je v květnu 2022. Po dobu konference bude možné konzultovat šablony ve stávajícím operačním programu (Šablony III) i záměry škol v novém operačním programu. 

Mgr. Lucie Karešová, Mgr. Martina Jedličková, MŠMT

Přihlásit se

   
 
   

Konzultace s dětským psychologem

V rámci odpolední části programu budete mít jedinečnou příležitost konzultací s dětským psychologem PhDr. Václavem MertinemNevíte si rady s problémy vašich žáků? Potřebujete poradit v současné neklidné době? Od 13:00 do 15:00 vám bude k dispozici a zodpoví vaše dotazy.

Přihlásit se

   
 
Tento email dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete emaily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2022 Wolters Kluwer ČR, a. s.