NEWSLETTER Rizeni skoly   22/2019    
  Datum vydání: 3. 10. 2019 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy   Už jen 11 dní    
 
   

Jak velké zdroje budete mít na platy pedagogů? Kolik nepedagogických pracovníků budete schopni ufinancovat? Budete muset řešit personální změny?

 
 
   

Další ročník oblíbené odborné konference pořádané redakcí Řízení školy, Wolters Kluwer ČR klepe na dveře. Sejdeme se již 14. října 2019 v Praze v krásném reprezentačním sále Magistrátu hlavního města Prahy (Mariánské nám. 2). Neváhejte a zaregistrujte se na konferenci včas - registrace

Z programu:

  • Financování regionálního školství 
  • Šablony „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ 
  • GDPR 
  • Vzdělávání v regionech 
  • Mezinárodní spolupráce 
  • Q-sort analýza 
Více informací: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/zastupce-na-ceste-k-uspechu.p4721.html
   
 
   

Jak jste si zvykli na GDPR?

Za první rok účinnosti GDPR proběhlo několik správních řízení se školami. Co udělali špatně? Příspěvek bude věnován i výhledu a novým doplňkovým předpisům týkajících se ochrany osobních údajů.

Chcete se poučit z chyb druhých? Využijte této možnosti: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/zastupce-na-ceste-k-uspechu.p4721.html

   
 
   

Jaké jsou cesty ke zvyšování kvality vzdělávání?

ČŠI představí vybrané relevantní aspekty kvality vzdělávání z pohledu situace v jednotlivých krajích, faktory, které vzdělávání v  regionech ovlivňují, i možné cesty směřující k podpoře zvyšování kvality vzdělávání každého dítěte, žáka či studenta. 

Zajímají vás tato témata také? Rádi vás uvidíme. Registrace: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/zastupce-na-ceste-k-uspechu.p4721.html

   
 
Tento email dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete emaily dostávat, klikněte ZDE.

  © 2019 Wolters Kluwer ČR, a. s.