Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Vyhledávaní

Seřadit podle:

Výsledky vyhledávání

Komentář předpisu Sbírky zákonů

1/1993 Sb., Ústava České republiky

Schválený 16. 12. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 6. 2013  

Komentář předpisu Sbírky zákonů

2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

Schválený 16. 12. 1992 Účinný 28. 12. 1992 Novelizovaný: 1. 10. 2021  

Komentář předpisu Sbírky zákonů

3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky

Schválený 17. 12. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 28. 7. 1998  

Komentář předpisu Sbírky zákonů

352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

Schválený 18. 9. 2001 Účinný 5. 10. 2001 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Komentář předpisu Sbírky zákonů

306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

Schválený 18. 11. 1999 Účinný 3. 12. 1999 Novelizovaný: 1. 9. 2016  

Komentář předpisu Sbírky zákonů

109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Schválený 5. 2. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2014  

Komentář předpisu Sbírky zákonů

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Schválený 24. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 2. 2022  

Komentář předpisu Sbírky zákonů

562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

Schválený 24. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2015  

Komentář předpisu Sbírky zákonů

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Schválený 24. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 12. 1. 2016  

Komentář předpisu Sbírky zákonů

179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Schválený 30. 3. 2006 Účinný 5. 5. 2006 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

Komentář předpisu Sbírky zákonů

75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Schválený 26. 1. 2005 Účinný 21. 2. 2005 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

Komentář předpisu Sbírky zákonů

362/2008 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

Schválený 10. 9. 2008 Účinný 1. 11. 2008  

Komentář předpisu Sbírky zákonů

211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Schválený 31. 5. 2010 Účinný 31. 8. 2010 Novelizovaný: 1. 9. 2020  

Komentář předpisu Sbírky zákonů

137/1993 Sb., kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky

Schválený 23. 4. 1993 Účinný 12. 5. 1993 Zrušen: 1. 1. 2014  

Komentář předpisu Sbírky zákonů

106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Schválený 2. 3. 2001 Účinný 26. 3. 2001 Novelizovaný: 1. 1. 2014  

Komentář předpisu Sbírky zákonů

671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

Schválený 21. 12. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 9. 2016 Zrušen: 31. 10. 2016  

Komentář předpisu Sbírky zákonů

10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání

Schválený 27. 12. 2004 Účinný 10. 1. 2005 Novelizovaný: 23. 10. 2020  

Komentář předpisu Sbírky zákonů

12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Schválený 29. 12. 2004 Účinný 11. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 4. 2011  

Komentář předpisu Sbírky zákonů

13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Schválený 29. 12. 2004 Účinný 11. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

Komentář předpisu Sbírky zákonů

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Schválený 29. 12. 2004 Účinný 11. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 9. 2021