Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Správní právo

Zákon 82/1998 Sb.

Schválený 17. 3. 1998 Účinný 15. 5. 1998 Novelizovaný: 1. 4. 2020  

82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Zákon 106/1999 Sb.

Schválený 11. 5. 1999 Účinný 1. 1. 2000 Novelizovaný: 1. 8. 2020  

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon 101/2000 Sb.

Schválený 4. 4. 2000 Účinný 1. 6. 2000 Novelizovaný: 1. 7. 2017 Zrušen: 24. 4. 2019  

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Zákon 128/2000 Sb.

Schválený 12. 4. 2000 Účinný 12. 11. 2000 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon 129/2000 Sb.

Schválený 12. 4. 2000 Účinný 12. 11. 2000 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Zákon 131/2000 Sb.

Schválený 13. 4. 2000 Účinný 12. 11. 2000 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Zákon 150/2002 Sb. N

Schválený 21. 3. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 4. 2021  

150/2002 Sb., soudní řád správní

Zákon 500/2004 Sb.

Schválený 24. 6. 2004 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

500/2004 Sb., správní řád

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

592/1992 Sb.

Novelizovaný: 10. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Schválený 6. 4. 2021  

372/2011 Sb.

Novelizovaný: 1. 4. 2021  


Změna nastane

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Zrušen: 19. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Účinný 26. 4. 2021