Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Školská legislativa

Zákon 109/2002 Sb.

Schválený 5. 2. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2014  

109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Zákon 561/2004 Sb.

Schválený 24. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 27. 2. 2021  

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon 563/2004 Sb.

Schválený 24. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 12. 1. 2016  

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon 179/2006 Sb.

Schválený 30. 3. 2006 Účinný 5. 5. 2006 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

592/1992 Sb.

Novelizovaný: 10. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Schválený 6. 4. 2021  

430/2001 Sb.

Novelizovaný: 1. 4. 2021  


Změna nastane

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Zrušen: 19. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Účinný 26. 4. 2021