Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Pracovní právo

Zákon 174/1968 Sb.

Schválený 20. 12. 1968 Účinný 1. 1. 1969 Novelizovaný: 1. 1. 2017  

174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Zákon 2/1991 Sb.

Schválený 4. 12. 1990 Účinný 1. 2. 1991 Novelizovaný: 1. 4. 2011  

2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání

Zákon 435/2004 Sb.

Schválený 13. 5. 2004 Účinný 1. 10. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zákon 251/2005 Sb.

Schválený 3. 5. 2005 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

251/2005 Sb., o inspekci práce

Zákon 262/2006 Sb.

Schválený 21. 4. 2006 Účinný 1. 1. 2007 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon 309/2006 Sb.

Schválený 23. 5. 2006 Účinný 1. 1. 2007 Novelizovaný: 1. 5. 2016  

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nařízení 11/2002 Sb.

Schválený 14. 11. 2001 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 9. 2004 Zrušen: 28. 11. 2017  

11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů

Nařízení 101/2005 Sb.

Schválený 26. 1. 2005 Účinný 1. 3. 2005  

101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

592/1992 Sb.

Novelizovaný: 10. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Schválený 6. 4. 2021  

372/2011 Sb.

Novelizovaný: 1. 4. 2021  


Změna nastane

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Zrušen: 19. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Účinný 26. 4. 2021