Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Ostatní

Zákon 121/2000 Sb.

Schválený 7. 4. 2000 Účinný 1. 12. 2000 Novelizovaný: 27. 2. 2021  

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Zákon 258/2000 Sb.

Schválený 14. 7. 2000 Účinný 1. 1. 2001 Novelizovaný: 27. 2. 2021  

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon 159/2006 Sb.

Schválený 16. 3. 2006 Účinný 1. 1. 2007 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

159/2006 Sb., o střetu zájmů

Zákon 198/2009 Sb.

Schválený 23. 4. 2009 Účinný 1. 9. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2018  

198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN

Zrušen: 19. 4. 2021  

MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN

Účinný 12. 4. 2021  

592/1992 Sb.

Novelizovaný: 10. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Schválený 6. 4. 2021  

430/2001 Sb.

Novelizovaný: 1. 4. 2021  


Změna nastane

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Účinný 26. 4. 2021