Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Ekonomika a sociální zabezpečení

Zákon 116/1990 Sb.

Schválený 23. 4. 1990 Účinný 1. 5. 1990 Novelizovaný: 19. 10. 2005 Zrušen: 1. 1. 2014  

116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Zákon 455/1991 Sb.

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 31. 7. 2019  

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon 513/1991 Sb.

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 7. 2013 Zrušen: 1. 1. 2014  

513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon 563/1991 Sb.

Schválený 12. 12. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2018  

563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon 582/1991 Sb.

Schválený 17. 12. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Zákon 338/1992 Sb.

Schválený 4. 5. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

Zákon 589/1992 Sb.

Schválený 20. 11. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 12. 2019  

589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

Zákon 250/2000 Sb.

Schválený 7. 7. 2000 Účinný 1. 1. 2001 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon 235/2004 Sb.

Schválený 1. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zákon 108/2006 Sb.

Schválený 14. 3. 2006 Účinný 1. 1. 2007 Novelizovaný: 1. 7. 2019  

108/2006 Sb., o sociálních službách

Zákon 280/2009 Sb.

Schválený 22. 7. 2009 Účinný 1. 1. 2011 Novelizovaný: 24. 4. 2019  

280/2009 Sb., daňový řád

Vyhláška 410/2009 Sb.

Schválený 11. 11. 2009 Účinný 1. 1. 2010 Novelizovaný: 1. 1. 2018  

410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

300/2008 Sb.

Novelizovaný: 1. 2. 2020  

111/2009 Sb.

Novelizovaný: 1. 2. 2020  

365/2000 Sb.

Novelizovaný: 1. 2. 2020  

254/2001 Sb.

Novelizovaný: 1. 2. 2020  

183/2006 Sb.

Novelizovaný: 1. 2. 2020