Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Ekonomika a sociální zabezpečení

Zákon 116/1990 Sb.

Schválený 23. 4. 1990 Účinný 1. 5. 1990 Novelizovaný: 19. 10. 2005 Zrušen: 1. 1. 2014  

116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Zákon 455/1991 Sb.

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon 513/1991 Sb.

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 7. 2013 Zrušen: 1. 1. 2014  

513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon 563/1991 Sb.

Schválený 12. 12. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon 582/1991 Sb.

Schválený 17. 12. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Zákon 338/1992 Sb.

Schválený 4. 5. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

Zákon 589/1992 Sb.

Schválený 20. 11. 1992 Účinný 1. 1. 1993 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

Zákon 48/1997 Sb.

Schválený 7. 3. 1997 Účinný 1. 4. 1997 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon 250/2000 Sb.

Schválený 7. 7. 2000 Účinný 1. 1. 2001 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon 235/2004 Sb.

Schválený 1. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zákon 108/2006 Sb.

Schválený 14. 3. 2006 Účinný 1. 1. 2007 Novelizovaný: 1. 7. 2019  

108/2006 Sb., o sociálních službách

Zákon 280/2009 Sb.

Schválený 22. 7. 2009 Účinný 1. 1. 2011 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

280/2009 Sb., daňový řád

Vyhláška 410/2009 Sb.

Schválený 11. 11. 2009 Účinný 1. 1. 2010 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN

Novelizovaný: 3. 5. 2021  

MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN

Zrušen: 3. 5. 2021  

258/2000 Sb.

Novelizovaný: 27. 4. 2021  

MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

Účinný 26. 4. 2021  

84/2005 Sb.

Novelizovaný: 21. 4. 2021