Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Komentáře právních předpisů

Zákon 109/2002 Sb.

Schválený 5. 2. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2014  

109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Zákon 561/2004 Sb.

Schválený 24. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 2. 2022  

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon 563/2004 Sb.

Schválený 24. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 12. 1. 2016  

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon 179/2006 Sb.

Schválený 30. 3. 2006 Účinný 5. 5. 2006 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Zákon 174/1968 Sb.

Schválený 20. 12. 1968 Účinný 1. 1. 1969 Novelizovaný: 1. 1. 2017 Zrušen: 1. 7. 2022  

174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Zákon 2/1991 Sb.

Schválený 4. 12. 1990 Účinný 1. 2. 1991 Novelizovaný: 1. 4. 2011  

2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání

Zákon 435/2004 Sb.

Schválený 13. 5. 2004 Účinný 1. 10. 2004 Novelizovaný: 1. 4. 2022  

435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zákon 251/2005 Sb.

Schválený 3. 5. 2005 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

251/2005 Sb., o inspekci práce

Zákon 262/2006 Sb.

Schválený 21. 4. 2006 Účinný 1. 1. 2007 Novelizovaný: 20. 8. 2022  

262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon 309/2006 Sb.

Schválený 23. 5. 2006 Účinný 1. 1. 2007 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nařízení 11/2002 Sb.

Schválený 14. 11. 2001 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 9. 2004 Zrušen: 28. 11. 2017  

11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů

Nařízení 101/2005 Sb.

Schválený 26. 1. 2005 Účinný 1. 3. 2005  

101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Zákon 82/1998 Sb.

Schválený 17. 3. 1998 Účinný 15. 5. 1998 Novelizovaný: 1. 4. 2020  

82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Zákon 106/1999 Sb.

Schválený 11. 5. 1999 Účinný 1. 1. 2000 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon 101/2000 Sb.

Schválený 4. 4. 2000 Účinný 1. 6. 2000 Novelizovaný: 1. 7. 2017 Zrušen: 24. 4. 2019  

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Zákon 128/2000 Sb.

Schválený 12. 4. 2000 Účinný 12. 11. 2000 Novelizovaný: 1. 2. 2022  

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon 129/2000 Sb.

Schválený 12. 4. 2000 Účinný 12. 11. 2000 Novelizovaný: 1. 2. 2022  

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Zákon 131/2000 Sb.

Schválený 13. 4. 2000 Účinný 12. 11. 2000 Novelizovaný: 1. 2. 2022  

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Zákon 150/2002 Sb.

Schválený 21. 3. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

150/2002 Sb., soudní řád správní

Zákon 500/2004 Sb.

Schválený 24. 6. 2004 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

500/2004 Sb., správní řád

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

455/1991 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

117/1995 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

634/2004 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

146/2002 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

166/1999 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  


Změna nastane

193/2013 Sb.

Zrušen: 15. 10. 2022