Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole

Termín 17.09.2019 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 990 Kč

Seminář se zaměří na problematiku tělesné zdatnosti u předškolních dětí. Důraz bude kladen na naplnění cílů v pěti vzdělávacích oblastech RVP PV. Účastníkům budou přiblíženy metodické postupy a poskytnuty náměty pro pohybové činnosti.   Seminář bude zaměřen na následující témata:

  • činnosti a náměty pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí
  • naplňování dílčích cílů všech pěti vzdělávacích oblastí pomocí pohybových činností
  • metodické postupy
  • tvorba třídního vzdělávacího programu z hlediska realizace pohybových činností
  • výchova v MŠ a tělesná výchova
 

Termín 17.09.2019
Cíl akce Cílem školení je poukázat na možné přístupy k realizaci zdravotní tělesné výchovy v návaznosti na současnou koncepci Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a začlenění pohybových činností do běžného provozu v MŠ.  
Kontaktní email info@zretel.cz
Kontaktní tel. +420 734 839 966
Cena 990 Kč
Poznámka k ceně Cena za seminář
Akreditace ANO
Typ akce Seminář
Cílová skupina učitelé MŠ
  Přihlášení u partnerské instituce

Oblast vzdělávání

Typ události

Instituce