Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Akce

Polytechnická výchova v mateřské škole

Termín 20.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Praktický seminář na podporu polytechnické výchovy (PLV) v mateřské škole se zaměří na téma pracovních činností motivovaných tradičními řemesly, a to v takovém výběru a provedení, které respektuje specifika předškolního vzdělávání a této věkové skupinyV úvodní části bude PLV zasazena do širších s...

První rok ve funkci - podpora začínajícím ředitelům škol a školských zařízení - KURZ NAPLNĚN, přijímáme pouze náhradníky!

Termín od 22.08.2019 do 23.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Dvoudenní intenzivní kurz reaguje na úspěšnou jednodenní variantu a zařazuje nová témata k nejčastějším problémům, s nimiž se nově nastoupivší ředitelé potýkají. Větší časový rozsah umožňuje participativnější a aktivnější metody práce. Součástí programu bude práce s kazuistikami, neboť nově jmeno...

Psaní v 1. třídě – od čáry k psacímu písmu

Termín 27.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Praktický seminář na podporu čtenářské gramotnosti věnovaný komplexní problematice psaní v 1. třídě od grafomotoriky po psací písmo. Psaní a čtení patří k základním složkám čtenářské gramotnosti a je důležitou formou komunikace. Počáteční nácvik psaní a čtení ovlivňuje budoucí úroveň schopností p...

Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / Word, Excel, PowerPoint

Termín od 27.08.2019 do 12.09.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Seminář je zaměřen na pokročilé funkce aplikací kancelářského balíku Office, které usnadní učitelům i vedení školy tvorbu pedagogické dokumentace a učebních materiálů. Vybrané funkce jednotlivých programů budou vysvětleny na konkrétních příkladech ze školní praxe.Používání kancelářských programů ...

Čtení v 1. třídě – Od písmen po čtení s porozuměním - SEMINÁŘ NAPLNĚN, přijímáme pouze náhradníky!

Termín 28.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Praktický seminář věnovaný komplexní problematice čtení v 1. třídě od předčtenářského období až po čtení s porozuměním se ve společné diskuzi zaměří na požadavky RVP ZV v 1. období, časový plán nácviku čtení a na uzlové body časového plánu. V průběhu semináře si účastníci vyzkouší osvědčené prakt...

Pedagogická podpora dítěte s vývojovou dysfázií

Termín 28.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Seminář je zaměřený na stále rozšířenější poruchu řeči – vývojovou dysfázii, která má vážný dopad na všestranný rozvoj dítěte, velmi komplikuje jeho budoucí vzdělávání a ovlivňuje školní úspěšnost. Obsah semináře vychází ze současných poznatků logopedie a speciálně pedagogických přístupů, dále po...

Počítačová kriminalita, kyberšikana

Termín 29.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Seminář je zaměřen na aktuální problematiku počítačové kriminality, na možnosti, jak proti tomuto jevu preventivně v podmínkách škol působit. Přináší základní aktuální informace o celé problematice, znalosti pomohou pedagogům působit v tomto oboru primární prevence co nejefektivněji.Vlastní obsah...

Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na SOŠ, SOU a VOŠ

Termín 29.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací program je zaměřen na získání praktických dovedností v oblasti vývoje nástrojů k rozvíjení a ověřování čtenářských dovedností žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol. Účastníci se seznámí s tvorbou některých typů úloh ověřujících jednotlivé dovednosti, kterými je tvořena ...

Základní supervizní a intervizní techniky a jejich využití ve školním prostředí

Termín 10.09.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Seminář je zaměřen na informativní vstup do problematiky supervize a intervize a jejich využití v pedagogickém prostředí, na význam a přínos těchto technik pro zkvalitnění práce škol. Obsah – témata:- supervize a její přínos pro pedagogickou praxi – efektivní metoda k řešení náročných situací v p...

Výroční zpráva – jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy

Termín 18.09.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Seminář se zaměřuje na jeden z klíčových dokumentů předkládaných každoročně ředitelem školy – výroční zprávu. Jde o materiál, který je především pro zřizovatele jedním ze zdrojů, na jehož základě lze porovnávat a hodnotit zřizované školy. Čím dál častěji tento zdroj informací využívá i veřejnost ...

Pozor, nový termín! Nápadník do hodin matematiky - úvod

Termín 25.09.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Praktický seminář se zaměří na využití motivačních, pohybových a netradičních aktivit v hodinách matematiky na 1. stupni základní školy. Seminář nabídne účastníkům hry s matematickou tematikou pro utužení třídního kolektivu a posílení sociálních vazeb či relaxační a protahovací cvičení, nezbytná ...

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času - 120 hod. (pro školní rok 2019/20)

Termín 04.10.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému, ve ...

Současná česká literatura

Termín od 02.06.2020 do 04.06.2020 Instituce: Akademie Literárních novin Místo konání: Korunní 104/810, Praha Cena: 3 900 Kč

Odborný garant: PhDr. Petr Bílek, šéfredaktor Literárních novin Lektor provede účastníky kurzu nejnovějšími autorskými jmény a díly, pokusí se nabídnout i základní hodnotové rozvrstvení. Účastníci kurzu budou mít možnost diskutovat se spisovatelem, který je bude zajímat a kterého si sami vyberou,...

Moderní marketingové techniky

Termín 08.06.2020 Instituce: EDUKO nakladatelství Místo konání: BEA Campus, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc Cena: 1 000 Kč

Obsah semináře: Základní marketingové koncepty (podnikatelské koncepce) a příklady jejich použití v dnešní době Marketingový mix a jeho nástroje v dnešní době Moderní marketingové techniky a příklady jejich použití Digitální komunikační techniky Marketing a sociální sítě

Veřejné finance a neziskový sektor národního hospodářství

Termín 09.06.2020 Instituce: EDUKO nakladatelství Místo konání: budova METEOR C (3. patro – OTIDEA), Thámova 681/32, Praha Cena: 1 000 Kč

Veřejné finance dnes tvoří významnou součást ekonomiky a značně ovlivňují fungování ekonomických subjektů (firem a jednotlivců). Problematika veřejných financí je velice široká a vykazuje velké množství změn. Obsah semináře: Systém veřejných financí v České republice ...

Video ve výuce ruského jazyka na ZŠ a SŠ

Termín 09.06.2020 Instituce: Vzdělávací institut LETEC Learning and Teaching Centre Místo konání: Praha (místo bude upřesněno) Cena: 1 900 Kč

Učitelé se seznámí s možnostmi využití videa jako východiska pro rozvoj dílčích jazykových prostředků i řečových dovedností se zohledněním skupiny žáků na 2. stupni ZŠ a SŠ. Podrobnější popis v přiloženém pdf. Kurz je realizován prakticky, učitelé si vše vyzkouší a obdrží originální materiály do ...

ELEKTRONICKÉ ZDROJE, MATERIÁLY A TIPY PRO VÝUKU ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM v online prostředí

Termín 17.06.2020 Instituce: META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Účastníci získají přehled o dostupných výukových materiálech pro žáky s OMJ s důrazem na výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ). Datum: 17. června 2020 on-line prostředí (výuka 13:00 – 14:30, 15:30 – 17:00 hodin), (pauza 14:30 – 15:30 hodin) Místo: on-line prostředí platforma ZOOM Rozsah: 4 vyu...

Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ - 1. stupeň ZŠ - velmi pokročilí

Termín od 01.07.2020 do 04.07.2020 Instituce: H-mat, o.p.s. Místo konání: V Remízku 919/7, Praha Cena: 4 500 Kč

Program letní školy nabízí velkou škálu specializovaných programů. V případě větší poptávky se budou otevírat paralelní skupiny, v případě nedostatku účastníků v nějakém programu se zájemcům nabídne náhradní řešení. V každém programu se účastníci seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat,...

Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ - 1. stupeň ZŠ - pokročilí

Termín od 01.07.2020 do 04.07.2020 Instituce: H-mat, o.p.s. Místo konání: V Remízku 919/7, Praha Cena: 4 500 Kč

Program letní školy nabízí velkou škálu specializovaných programů. V případě větší poptávky se budou otevírat paralelní skupiny, v případě nedostatku účastníků v nějakém programu se zájemcům nabídne náhradní řešení. V každém programu se účastníci seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat,...

Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ - 1. stupeň ZŠ - mírně pokročilí 3. - 5. ročník

Termín od 01.07.2020 do 04.07.2020 Instituce: H-mat, o.p.s. Místo konání: V Remízku 919/7, Praha Cena: 4 500 Kč

Program letní školy nabízí velkou škálu specializovaných programů. V případě větší poptávky se budou otevírat paralelní skupiny, v případě nedostatku účastníků v nějakém programu se zájemcům nabídne náhradní řešení. V každém programu se účastníci seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat,...