Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Akce

Polytechnická výchova v mateřské škole

Termín 20.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Praktický seminář na podporu polytechnické výchovy (PLV) v mateřské škole se zaměří na téma pracovních činností motivovaných tradičními řemesly, a to v takovém výběru a provedení, které respektuje specifika předškolního vzdělávání a této věkové skupinyV úvodní části bude PLV zasazena do širších s...

První rok ve funkci - podpora začínajícím ředitelům škol a školských zařízení - KURZ NAPLNĚN, přijímáme pouze náhradníky!

Termín od 22.08.2019 do 23.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Dvoudenní intenzivní kurz reaguje na úspěšnou jednodenní variantu a zařazuje nová témata k nejčastějším problémům, s nimiž se nově nastoupivší ředitelé potýkají. Větší časový rozsah umožňuje participativnější a aktivnější metody práce. Součástí programu bude práce s kazuistikami, neboť nově jmeno...

Psaní v 1. třídě – od čáry k psacímu písmu

Termín 27.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Praktický seminář na podporu čtenářské gramotnosti věnovaný komplexní problematice psaní v 1. třídě od grafomotoriky po psací písmo. Psaní a čtení patří k základním složkám čtenářské gramotnosti a je důležitou formou komunikace. Počáteční nácvik psaní a čtení ovlivňuje budoucí úroveň schopností p...

Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / Word, Excel, PowerPoint

Termín od 27.08.2019 do 12.09.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Seminář je zaměřen na pokročilé funkce aplikací kancelářského balíku Office, které usnadní učitelům i vedení školy tvorbu pedagogické dokumentace a učebních materiálů. Vybrané funkce jednotlivých programů budou vysvětleny na konkrétních příkladech ze školní praxe.Používání kancelářských programů ...

Čtení v 1. třídě – Od písmen po čtení s porozuměním - SEMINÁŘ NAPLNĚN, přijímáme pouze náhradníky!

Termín 28.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Praktický seminář věnovaný komplexní problematice čtení v 1. třídě od předčtenářského období až po čtení s porozuměním se ve společné diskuzi zaměří na požadavky RVP ZV v 1. období, časový plán nácviku čtení a na uzlové body časového plánu. V průběhu semináře si účastníci vyzkouší osvědčené prakt...

Pedagogická podpora dítěte s vývojovou dysfázií

Termín 28.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Seminář je zaměřený na stále rozšířenější poruchu řeči – vývojovou dysfázii, která má vážný dopad na všestranný rozvoj dítěte, velmi komplikuje jeho budoucí vzdělávání a ovlivňuje školní úspěšnost. Obsah semináře vychází ze současných poznatků logopedie a speciálně pedagogických přístupů, dále po...

Počítačová kriminalita, kyberšikana

Termín 29.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Seminář je zaměřen na aktuální problematiku počítačové kriminality, na možnosti, jak proti tomuto jevu preventivně v podmínkách škol působit. Přináší základní aktuální informace o celé problematice, znalosti pomohou pedagogům působit v tomto oboru primární prevence co nejefektivněji.Vlastní obsah...

Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na SOŠ, SOU a VOŠ

Termín 29.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací program je zaměřen na získání praktických dovedností v oblasti vývoje nástrojů k rozvíjení a ověřování čtenářských dovedností žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol. Účastníci se seznámí s tvorbou některých typů úloh ověřujících jednotlivé dovednosti, kterými je tvořena ...

Základní supervizní a intervizní techniky a jejich využití ve školním prostředí

Termín 10.09.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Seminář je zaměřen na informativní vstup do problematiky supervize a intervize a jejich využití v pedagogickém prostředí, na význam a přínos těchto technik pro zkvalitnění práce škol. Obsah – témata:- supervize a její přínos pro pedagogickou praxi – efektivní metoda k řešení náročných situací v p...

Výroční zpráva – jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy

Termín 18.09.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Seminář se zaměřuje na jeden z klíčových dokumentů předkládaných každoročně ředitelem školy – výroční zprávu. Jde o materiál, který je především pro zřizovatele jedním ze zdrojů, na jehož základě lze porovnávat a hodnotit zřizované školy. Čím dál častěji tento zdroj informací využívá i veřejnost ...

Pozor, nový termín! Nápadník do hodin matematiky - úvod

Termín 25.09.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Praktický seminář se zaměří na využití motivačních, pohybových a netradičních aktivit v hodinách matematiky na 1. stupni základní školy. Seminář nabídne účastníkům hry s matematickou tematikou pro utužení třídního kolektivu a posílení sociálních vazeb či relaxační a protahovací cvičení, nezbytná ...

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času - 120 hod. (pro školní rok 2019/20)

Termín 04.10.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému, ve ...

Učíme děti, nebo matematiku?

Termín 30.03.2020 Instituce: Nakladatelství Fraus

Také si kladete otázky, jak podpořit motivaci žáka k učení? Jak pracovat s chybou? Komu a čemu vlastně slouží hodnocení? Pokud chceme, aby děti matematiku opravdu objevovaly a porozuměly různým matematickým problémům, je potřeba změnit roli, kterou má učitel ve třídě zastávat. Zatímco ve standard...

PRVNÍ KROKY PŘI PODPOŘE ŽÁKŮ S OMJ NA ZŠ

Termín 01.04.2020 Instituce: META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů Místo konání: Žerotínova 1124/35, Praha 3 Cena: 1 350 Kč

Datum: 1. dubna 2020 (9:00 – 16:00 hodin) Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 Lektoruje: MgA. Hana Mlynářová, Mgr. Jana Vávrová Rozsah: 8 vyučovacích hodin Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s žáky s OMJ pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké ...

8H kurz PROVÁZÁNÍ PROJEKTŮ S VÝUKOVÝMI CÍLI

Termín 03.04.2020 Instituce: Ing. Jaroslava Hocká Místo konání: Zenklova 32/28, Praha Cena: 2 300 Kč

8h modul – Provázání projektů s výukovými cíli – má účastníkům poskytnout účastníkům informace, nástroje a metody pro propojení projektového způsobu práce s obsahem vyučované látky a technikami, jak zajistit naplnění výukových cílů.

Inovativní, kreativní a aktivizační metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ - 16 hod

Termín od 03.04.2020 do 04.04.2020 Instituce: Contexta s.r.o. - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické centrum Místo konání: Velké Žernoseky 1, Velké Žernoseky Cena: 4 700 Kč

Cílem semináře je v tomto dvoudenním semináři, jehož součástí je ubytování v Žernoseckém vinařství vč. degustace vína a prohlídky sklepů, poskytnou učitelů velké množství aktivit, které mohou využívat při své výuce v libovolném cizím jazyce. Objeví se zde aktivity na gramatiku, slovní zásobu, wa...

Badatelsky orientovaná výuka – chemie potravin a přírodních látek (v Plzni)

Termín 03.04.2020 Instituce: Vzdělávací institut LETEC Learning and Teaching Centre Místo konání: Plzeň Cena: 2 400 Kč

Během kurzu si vyzkoušíte různé laboratorní úlohy zaměřené zejména na kolové nápoje a různé druhy lentilek. Tyto úlohy budou vedeny ve stylu badatelsky orientované výuky. Poté bude následovat rozbor úloh z pedagogicko-didaktického hlediska, výhody a nevýhody úloh vyžadující zvýšenou tvořivost ž...

Učíme děti, nebo matematiku?

Termín 06.04.2020 Instituce: Nakladatelství Fraus

Také si kladete otázky, jak podpořit motivaci žáka k učení? Jak pracovat s chybou? Komu a čemu vlastně slouží hodnocení? Pokud chceme, aby děti matematiku opravdu objevovaly a porozuměly různým matematickým problémům, je potřeba změnit roli, kterou má učitel ve třídě zastávat. Zatímco ve standard...

Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole

Termín 14.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Kamenná 194/20, Brno Cena: 1 390 Kč

V tomto vzdělávacím programu získáte praktické dovednosti a postoje, které jsou potřebné k vytváření základů předmatematických dovedností u dětí předškolního věku. Získáte nový pohled na každodenní činnosti v mateřské škole z hlediska rozvoje předmatematických dovedností v kontextu integrovaného...

ELEKTRONICKÉ ZDROJE, MATERIÁLY A TIPY PRO VÝUKU ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM (ICT VE VÝUCE ŽÁKŮ S OMJ V ZŠ)

Termín 15.04.2020 Instituce: META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Účastníci získají přehled o dostupných výukových materiálech pro žáky s OMJ s důrazem na výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ). Datum: 15. dubna 2020 (14:00 -17:15 hodin) Místo: ZŠ Jeseniova, Jeseniova 96/2400, 130 00 Praha 3 Rozsah: 4 vyučovací hodiny Cena: 820,- Kč / osoba OBSAH • materiál...