Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Výroční zpráva – jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy

Termín 18.09.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Seminář se zaměřuje na jeden z klíčových dokumentů předkládaných každoročně ředitelem školy – výroční zprávu. Jde o materiál, který je především pro zřizovatele jedním ze zdrojů, na jehož základě lze porovnávat a hodnotit zřizované školy. Čím dál častěji tento zdroj informací využívá i veřejnost k porovnávání různých škol při rozhodování o volbě školy.
Praktický seminář se zaměří na oficiální rámec, v němž se výroční zprávy pohybují, provede rozbor jednotlivých předepsaných obsahových částí a náležitostí výroční zprávy a upozorní na úskalí a problematická místa. Pozornost bude věnována i výběru vhodných grafických nástrojů a formátování, které mohou velmi výrazně ovlivnit nejen přehlednost, ale především celkový dojem z celého dokumentu.
Při přípravě kurzu bude využito informací i zdařilých exemplářů poskytnutých několika zřizovateli na různých úrovních územní samosprávy.
Cílem vzdělávacího programu je posílit řídící kompetence ředitelů škol a školských zařízení především v oblasti právní a v oblasti marketingu a propagace, a to prostřednictvím teoretických i praktických informací a postupů vymezujících proces zpracování výroční zprávy.
Obsah – témata:
- právní rámec
- očekávání zřizovatelů a veřejnosti – jak zajistit kladné přijetí
- proč je vhodné, aby výroční zprávu vydával i subjekt, který ji nemá povinnou
- personální zajištění – zhotovitel, garant
- sběr podkladů, jak získat objektivní data
- úskalí statistik, časté metodologické chyby
- jednotlivé části výroční zprávy
- hospodářská část – proč je často nekompatibilní se zbylým obsahem a jak tomu předcházet
- vhodnost různých grafů a formátování
- tisk, adjustace
- projednání výroční zprávy, publikování, předání zřizovateli
- archivace
- závěrečné sdílení zkušeností účastníků, příklady dobré praxe

Termín 18.09.2019
Typ akce Kurz
  Přihlášení u partnerské instituce