Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

STRUČNÝ VHLED DO JAZYKOVÉ PODPORY DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V MŠ

Termín 17.09.2019 Instituce: META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Datum: 17. září 2019, 13:30 – 16:45 Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 Chcete získat základní přehled o možnostech jazykové podpory dětí s OMJ? Zajímá vás, jak je zapojit do činností ve třídě a jak jim pomoci s rozvojem češtiny? OBSAH SEMINÁŘE -stručný přehled podpůrných opatření, na která mají děti s OMJ v současné době nárok; -podpora dětí s OMJ v běžném dni: hlavní principy práce a konkrétní řízené činnosti pro celou třídu upravené s ohledem na přítomnost dětí s OMJ; -jazyková podpora dětí s OMJ v kurzu češtiny: hlavní -metodické zásady při vedení kurzu češtiny a metoda KIKUS; -praktické ukázky jazykových činností a možnosti zapojení jazykových rovin do jednotlivých témat; -video ukázky z lekcí češtiny poskytnou konkrétní představu o realizaci kurzu v MŠ. PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí. AKREDITACE Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 21441/2017-1-909). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře. Cena: 820 Kč/osoba Přihlášení: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpHWAse2rMQ_CAwfmEE0iCuGoXCtTKu9El76d8ShMOZSbYgA/viewform

Termín 17.09.2019
Cíl akce Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při začleňování a poskytování jazykové podpory dětem s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v prostředí českého předškolního vzdělávání.
Kontaktní email vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel. 222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně Cena bude upřesněna, 820 Kč / osoba
Akreditace ANO
Typ akce Seminář
Cílová skupina učitelé MŠ, asistenti pedagoga
  Přihlášení u partnerské instituce

Oblast vzdělávání

Typ události

Instituce