Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

"ŠABLONA" - Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce

Termín 21.04.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Na semináři budou představeny konkrétní výukové metody a výchovné strategie na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Pedagogové budou seznámeni s postupy, jimiž se dá čtení a rozvoj čtenářství ovlivnit a sami si konkrétní představované aktivity vyzkouší. Součástí semináře budou následující témata: Základní aspekty čtenářské gramotnosti. Počáteční čtenářská gramotnost; Etapy rozvoje funkční gramotnosti u žáků na ZŠ; Příčiny funkční negramotnosti; Čtenářská gramotnost ve vztahu k ostatním složkám funkční gramotnosti; Vztah ke čtenářství; Čtení s porozuměním. Práce s textem; Rozvoj kritického myšlení.  

Termín 21.04.2020
Cíl akce Cílem vzdělávací aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Absolventi semináře zvýší svou odbornou informovanost o procesech čtení, rozvoji čtenářství a přístupům k učení z textu.  
Kontaktní email info@zretel.cz
Kontaktní tel. +420 734 839 966
Cena 1 490 Kč
Poznámka k ceně Cena za seminář
Akreditace ANO
Typ akce Seminář
Cílová skupina učitelé 2. stupně, učitelé 1. stupně
  Přihlášení u partnerské instituce