Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

"ŠABLONA" - Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole

Termín 21.01.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Obsahem školení je vymezení pojmu polytechnická výchova a její složky (přírodovědná, technická a environmentální); integrace polytechnické výchovy do RVP PV; Technické vzdělávání v MŠ; Pracovní výchova jako součást polytechnické výchovy; Oblasti pracovních činností; Praktické ukázky z oblasti pracovních činností; Matematická pregramotnost jako součást polytechnické výchovy,  

Termín 21.01.2020
Cíl akce Cílem školení je profesní rozvoj učitelů v polytechnické a přírodovědné oblasti, získání didaktických vědomostí a dovedností potřebných k přípravě a realizaci témat z oblasti polytechnického a přírodovědného vzdělávání, osvojení si základních postupů při práci s různými materiály, manipulaci s konstruktivními stavebnicemi. Pedagogové by měli být schopni zařadit polytechnické vzdělávání do každodenní práce pedagoga mateřské školy v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání  
Kontaktní email info@zretel.cz
Kontaktní tel. +420 734 839 966
Cena 1 490 Kč
Poznámka k ceně Cena za seminář
Akreditace ANO
Typ akce Seminář
Cílová skupina učitelé MŠ
  Přihlášení u partnerské instituce