Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

"ŠABLONA" - Čtenářská pregramotnost

Termín od 22.05.2020 do 03.06.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 390 Kč

Seminář je zaměřen na seznámení s efektivními vyučovacími metodami, které podporují stimulování všech percepčních, kognitivních a motorických funkcí přímo ovlivňujících budoucí čtenářské schopnosti. Účastníci získají podněty pro činnosti a shlédnou ukázky materiálů, které posilují podporu nejen oslabených funkcí s přihlédnutím na včasnou prevenci dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Téma semináře bude podpořeno zkušeností z praxe lektorky a ukázkou vhodných programů, pomůcek a pracovních listů pro pedagogy.   Školení zahrne následující témata:

  • percepční, kognitivní a motorické funkce přímo ovlivňujících budoucí čtenářské schopnosti
  • senzorická integrace, zrakové a sluchové vnímání
  • koncentrace, paměť, myšlení, řeč - seznámení s vhodnými programy a pracovními listy podporujícími stimulaci této oblasti
  • cvičení a hry zaměřené na rozvoj smyslů, paměti, pozornosti a myšlení
 

Termín od 22.05.2020 do 03.06.2020
Cíl akce Cílem semináře je poukázat na důležitost podchycení oslabených percepčních, kognitivních a motorických funkcí v době, kdy se mozek dítěte nejvíce vyvíjí a je schopen největších změn. V předškolním věku je možné správnou prevencí a výchovným vedením zajistit, aby se co nejvíce zmírnily dopady oslabených funkcí na úspěšnost žáka v průběhu školní docházky.  
Kontaktní email info@zretel.cz
Kontaktní tel. +420 734 839 966
Cena 1 390 Kč
Poznámka k ceně Cena za seminář
Akreditace ANO
Typ akce Seminář
Cílová skupina učitelé MŠ, učitelé 1. stupně
  Přihlášení u partnerské instituce