Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Psaní v 1. třídě – od čáry k psacímu písmu

Termín 27.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Praktický seminář na podporu čtenářské gramotnosti věnovaný komplexní problematice psaní v 1. třídě od grafomotoriky po psací písmo. Psaní a čtení patří k základním složkám čtenářské gramotnosti a je důležitou formou komunikace. Počáteční nácvik psaní a čtení ovlivňuje budoucí úroveň schopností porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej ke komunikaci a vyjadřování svých myšlenek.
Účastníci se ve společné diskuzi zaměří na požadavky RVP ZV, časový plán psaní a na uzlové body časového plánu. V průběhu semináře si účastníci vyzkouší praktické aktivity k uvolnění ruky od zápěstí, přes loket, až k rameni a shlédnou metodické ukázky přímo z výuky. Zaměří se také na využití netradičních pomůcek (PET lahve, proužky krepového papíru, houbičky, modelínu). Společně zmapují problémy, které se mohou na začátku 1. třídy v souvislosti s psaním vyskytnout, a vymění si zkušenosti, jak je eliminovat. Součástí bude i kazuistika vyplněných písanek a konkrétních prací žáků, lektorka upozorní na podstatné prvky a na možnosti hodnocení psaní.
Cílem vzdělávacího programu je rozšířit pedagogické portfolio o různé aktivity na rozvoj grafomotoriky, upozornit na problematiku metodických postupů a individuálního přístupu k počátečnímu výcviku psaní.
Obsah – témata:
- časově-tematický plán psaní - uvolňování ruky, grafomotorické prvky, hůlkové písmo, psací písmo
- vzdělávací cíle psaní podle RVP ZV
- přechod od předčtenářské gramotnosti k nácviku počátečního psaní a význam pro základní složky čtenářské gramotnosti
- aktivity k uvolnění ruky, správnému úchopu tužky – pomůcky, problémy a co s nimi
- posloupnost grafomotorických prvků a metodický postup grafomotorického výcviku
- vhodné pomůcky, ukázky grafomotorických pracovních listů lektorky i praktické aktivity a náměty, spojení s říkadly
- metodický postup při nácviku psaní, spojité psací písmo, psací potřeby a písanky
- portfolio žáků, příklady dobré praxe, nahrávky zajímavých aktivit z výuky
Lektorka bude celou problematiku psaní prezentovat na nových učebnicích a písankách pro 1. ročník Nakladatelství HANAMI, které bude možno na semináři zakoupit.

Termín 27.08.2019
Typ akce Kurz
  Přihlášení u partnerské instituce