Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

První rok ve funkci - podpora začínajícím ředitelům škol a školských zařízení - KURZ NAPLNĚN, přijímáme pouze náhradníky!

Termín od 22.08.2019 do 23.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Dvoudenní intenzivní kurz reaguje na úspěšnou jednodenní variantu a zařazuje nová témata k nejčastějším problémům, s nimiž se nově nastoupivší ředitelé potýkají. Větší časový rozsah umožňuje participativnější a aktivnější metody práce. Součástí programu bude práce s kazuistikami, neboť nově jmenovaní ředitelé musí řešit velké množství témat, se kterými se ve své předchozí kariéře nesetkali. Je důležité vědět, čeho se vyvarovat, aby ředitel neudělal zásadní chybu, aby správně převzal školu, začal dobře komunikovat se všemi aktéry vzdělávacího procesu a našel si klíčové spolupracovníky.
Obsah – témata:
I. část Převzetí školy a první kroky
- úvod, seznámení účastníků, vytyčení cílů
- převzetí funkce a školy, úkony s tím spojené, na co se ptát předchozího ředitele
- rychlý operativní audit školy, nutnost zabezpečení klíčových dat, dokumentů a údajů
- důležité úkony přes prázdniny, které je třeba zajišťovat
- vize jako nezbytný předpoklad každého manažera
- analýza, koncepční cíle, strategické plánování
- procesní řízení, optimalizace procesů, vzory a manuály, benchmarking
- nastavení autoevaluace školy, spirála kvality
- jaké kroky podniknout nejdříve
- motivace týmu, jak se seznámit s kolektivem, spory v týmu
- jak si vybrat své nejbližší spolupracovníky
- jaký jste typ manažera, rozdílné modely řízení
II. část Od řízení operativy k dosahování koncepčních cílů
- role ve škole, rozdělení agendy, funkce ve škole, střední management jak delegovat a vzbudit aktivitu u svých spolupracovníků a podřízených
- řízení pedagogického procesu – pedagogická vize, hospitace, podpůrný personál
- komplexní systém hodnocení od ČŠI
- důležitost dalšího vzdělávání, jak poznat kvalitu v DVPP
- komunikace s rodiči
- výroční zpráva jako jeden z prvních oficiálních výstupů
- útesy – na co si dát největší pozor, kde lze snadno ztroskotat
- debreefing, stanovení akčního plánu, zpětná vazba

Termín od 22.08.2019 do 23.08.2019
Typ akce Kurz
  Přihlášení u partnerské instituce