Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

PRVNÍ KROKY PŘI PODPOŘE ŽÁKŮ S OMJ NA ZŠ (webinář)

Termín 26.05.2020 Instituce: META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Datum: 26. května 2020 (výuka 13:00 – 14:30, 15:30 – 17:00 hodin), (pauza 14:30 – 15:30 hodin) Místo: on-line prostředí platforma ZOOM Rozsah: 4 vyučovací hodiny Cena: 820,- Kč / osoba Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s žáky s OMJ pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ, co říká legislativa, jak zorganizovat výuku češtiny nebo jak spolupracovat s rodiči? Provedeme vás prvními kroky, kterými začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, co ho učit nebo jak s ním komunikovat. Nyní Vám nabízíme možnost realizace semináře z pohodlí Vašeho domova formou online prostředí. Seminář bude probíhat interaktivní formou, která vyžaduje aktivní účast a zapojení účastníků do online diskusí. OBSAH: : legislativa pro praxi ZŠ s ohledem na podporu žáků s OMJ (nárok na jazykovou přípravu a podporu ve výuce, asistent pedagoga aj.) , : ukázky praxe škol – modely začleňování žáků s OMJ, : tipy pro komunikaci a spolupráci s rodiči žáků s OMJ, : adaptace žáka s OMJ v novém školním a kulturním prostředí, : sdílení praxe, výměna zkušeností mezi účastníky, : diskuze v reálném čase ve formě videokonference přes platformu ZOOM. PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN: Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ, je určen ředitelům a vedoucím pracovníkům škol, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům. AKREDITACE: Seminář je akreditován MŠMT (č. j. MSMT- 25893/2018-1-758). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře. Přihlášení: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzqhjMRA-ym4zXplzEWuYFzvlBnPxcHqU4D9MCACpP8RniVA/viewform

Termín 26.05.2020
Cíl akce Účastníci semináře se zorientují v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání cizinců a žáků s OMJ a na základě kazuistik se seznámí s postupy a metodami jejich začleňování do českého vzdělávacího systému.
Kontaktní email vzdelavani@meta-ops.cz
Kontaktní tel. 222 521 446, 773 609 395
Poznámka k ceně Cena bude upřesněna, 820 Kč / osoba
Akreditace ANO
Typ akce Seminář
Cílová skupina učitelé 2. stupně, učitelé 1. stupně, ředitelé škol a školských zařízení, pedagogové volného času, asistenti pedagoga
  Přihlášení u partnerské instituce