Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Projektové vyučování v základním vzdělávání (8 hodin)

Termín 03.06.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Lipka, Kamenná 194/20, Brno Cena: 1 390 Kč

Během kurzu si prohloubíte znalosti v oblasti metod, her a forem práce, které směřují k určité konkrétní klíčové kompetenci s přihlédnutím k jednotlivým vzdělávacím oblastem. Seznámíte se s možnostmi aplikace metod projektového vyučování do běžné výuky. Bude vám poskytnut metodický návod, formy práce a seznam her pro projektové vyučování. Obsah vzdělávacího programu v bodech: – Projektové vyučování – možnosti uvedení v ŠVP, možnosti využití disponibilní časové dotace, zabudování do jednotlivých předmětů, propojování jednotlivých předmětů – Projektová metoda, naplňování cílů vzdělávání (osvojování a rozvoj klíčových kompetencí) – Znaky, fáze, podoby, možnosti a meze projektů – Příprava a hodnocení projektů – Ukázky projektů – Hry, metody a formy práce ve vzdělávacích oblastech – Hodnocení práce v kooperativních skupinách, náměty na aktivity k hodnocení a sebehodnocení v projektovém vyučování

Termín 03.06.2020
Cíl akce Během kurzu si prohloubíte znalosti v oblasti metod, her a forem práce, které směřují k určité konkrétní klíčové kompetenci s přihlédnutím k jednotlivým vzdělávacím oblastem.
Kontaktní email infra@infracz.cz
Kontaktní tel. 568851733
Cena 1 390 Kč
Poznámka k ceně Cena za seminář
Akreditace ANO
Místo konání Lipka, Kamenná 194/20, Brno
Typ akce Seminář
Cílová skupina učitelé 1. stupně, učitelé 2. stupně
  Přihlášení u partnerské instituce