Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Polytechnická výchova v mateřské škole

Termín 20.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Praktický seminář na podporu polytechnické výchovy (PLV) v mateřské škole se zaměří na téma pracovních činností motivovaných tradičními řemesly, a to v takovém výběru a provedení, které respektuje specifika předškolního vzdělávání a této věkové skupiny
V úvodní části bude PLV zasazena do širších souvislostí technické gramotnosti a do koncepce předškolní výchovy a vzdělávání. V další části se účastníci při praktických pracovních činnostech seznámí s tradičními i netradičními materiály, jejich vlastnostmi a různými technikami zpracování. Zaměří se také na pracovní podmínky, venkovní i vnitřní centra činností a bezpečnost dětí při práci s různými nástroji, nářadím a pomůckami. Z vlastního prožitku pracovních činností pak vyplyne i přínos pracovních činností pro rozvoj osobnosti dítěte - radost z práce, prohloubení samostatnosti, pracovní odvahy, rozvoj fantazie, technické představivosti, zodpovědnosti za dokončení práce, sebekázně, smyslu pro spolupráci a vzájemnou pomoc a další.
Lektor vychází z postupů a zkušeností ověřených ve vlastní pedagogické praxi v mateřské škole.

Obsah – témata:
- obecné pojetí polytechnické výchovy jako technické gramotnosti
- zasazení PLV do celkové koncepce výchovy a výuky v MŠ v rámci RVP PV
- specifika PLV v předškolním vzdělávání
- metody a formy polytechnické výchovy v MŠ
- zásady bezpečnosti, hygieny
- základy organizace a plánování práce
- konkrétní oblasti, ve kterých rozvíjíme zručnost dětí
- polytechnická výchova směrem ke konkrétním řemeslům
- praktické činnosti - vyzkoušení některých pracovních činností, postupů práce a didaktických pomůcek
- přínos pracovních činností pro rozvoj osobnosti dítěte

Termín 20.08.2019
Typ akce Kurz
  Přihlášení u partnerské instituce