Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Pojmové mapy v pedagogické praxi

Termín od 27.08.2019 do 29.08.2019 Instituce: Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o. Místo konání: Beranových 140/695, Praha 9 Cena: 1 000 Kč

Co je pojmové mapování V dnešní společnosti se čím dál víc ztrácí schopnost číst a studovat delší texty. Čím dál více se od textové komunikace přechází na vizuální komunikaci pomocí obrázků (Pinterest…) a videa (YouTube…). Proto kolektiv autorů ze Střední školy mediální grafiky a tisku a startupu ContextMinds vyvinul jedinečný systém výuky pomocí pojmových map s kontextem. Co je to pojmová mapa? Pojmová mapa je grafická reprezentace pojmů a vztahů mezi nimi. Pojem je cokoliv, o čem můžete přemýšlet. V pojmové mapě se většinou značí obdélníkem nebo „bublinou“ se jménem pojmu. Popsané spojnice mezi pojmy pak představují vztahy. Pojmová mapa, podobně jako myšlenková mapa, odráží způsob, jakým přemýšlíme o světě. Umožňuje nám reprezentovat myšlenky graficky a tím nám pomáhá přemýšlet, učit se, vyučovat a komunikovat. Účastník se v 12hodinovém kurzu seznámí s tvorbou a metodikou použití pojmových map při výuce a testování znalostí. Během kurzu uvidí tvorbu map v různých předmětech a sám si bude moct pomocí software ContextMinds sestavit vlastní mapu. Během kurzu proběhne i simulovaná výuka s předvedením použití pojmových map při výkladu nové látky, při opakování, při kolaborativní výuce, při práci v týmech a nakonec i při zjišťování nabytých znalosti. Účastnící se naučí vizualizovat znalosti z určitého předmětu, vybírat klíčové pojmy a pojmenovávat vztahy mezi nimi. Základní pojmy a vztahy se tak stanou pro žáky srozumitelnější a lépe zapamatovatelné. Použití pojmových map prokazatelně zlepšuje výsledky při učení a zapamatování. Kurz je akreditován v systému DVPP. Po absolvování kurzu budete schopni ihned začít pojmové mapy využívat při výuce: kurz vám poskytne jak nástroj, tak návod, jak pojmové mapy představit studentům. Témata: Pojmové mapy – základy Tvorba pojmových map v různých předmětech Pojmové mapy vs. nová látka Pojmové mapy vs. opakování Týmová práce s pojmovými mapami Kolaborativní výuka s PM Použití PM k testování Vlastní příprava PM v SW ContextMinds

Termín od 27.08.2019 do 29.08.2019
Cíl akce Seznámit učitele SŠ a ZŠ s vizualizací znalostí pomocí pojmových map a s použitím těchto map při výuce i testování.
Kontaktní email dudas@medialnigrafika.cz
Kontaktní tel. 602366687
Cena 1 000 Kč
Poznámka k ceně Cena za celé studium, prvních 10 zdarma
Akreditace ANO
Místo konání Beranových 140/695, Praha 9
Typ akce Seminář
Cílová skupina učitelé 2. stupně, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
  Přihlášení u partnerské instituce

Oblast vzdělávání

Typ události

Instituce