Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Akce

Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ - 2. stupeň ZŠ - super pokročilí

Termín od 01.07.2020 do 04.07.2020 Instituce: H-mat, o.p.s. Místo konání: V Remízku 919/7, Praha Cena: 4 500 Kč

Zaměření: 2. stupeň ZŠ – super pokročilí Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří: absolvovali více letních škol (skupiny pokročilých i velmi pokročilých) absolvovali cykly seminářů nebo šablony s programem pro 2. stupeň I – IV učí Hejného metodou aspoň 2 roky V dílnách budou řešena témata pře...

Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ - 2. stupeň ZŠ - pokročilí

Termín od 01.07.2020 do 04.07.2020 Instituce: H-mat, o.p.s. Místo konání: V Remízku 919/7, Praha Cena: 4 500 Kč

Zaměření: 2. stupeň ZŠ – pokročilí Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří: absolvovali dvě letní školy – skupiny začátečníků a mírně pokročilých absolvovali cykly seminářů nebo šablony s programem pro 2. stupeň I a II pracovali s učebnicemi A a B V dílnách budou řešena témata 8. a 9. ročník...

Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ - 2. stupeň ZŠ - mírně pokročilí

Termín od 01.07.2020 do 04.07.2020 Instituce: H-mat, o.p.s. Místo konání: V Remízku 919/7, Praha Cena: 4 500 Kč

Zaměření: 2. stupeň ZŠ – mírně pokročilí Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří: absolvovali letní školu Hejného metody pro začátečníky absolvovali jednotlivé základní semináře, případně cykly seminářů, znají základy metody – program navazuje na témata probraná ve skupině začátečníků pracova...

Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ - 2. stupeň ZŠ - začátečníci

Termín od 01.07.2020 do 04.07.2020 Instituce: H-mat, o.p.s. Místo konání: V Remízku 919/7, Praha Cena: 4 500 Kč

Zaměření: 2. stupeň ZŠ – začátečníci Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří: se chtějí seznámit s Hejného metodou, začnou Hejného metodou učit, V dílnách budou řešena témata 6. a 7. ročníku, převážně z učebnic A a B. Dílny: Seznámení s metodou (VOBS – výuka orientovaná na budování schémat)...

Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ - 2. stupeň ZŠ - pokročilí

Termín od 07.07.2020 do 10.07.2020 Instituce: H-mat, o.p.s. Místo konání: Horácké náměstí 13, Brno Cena: 4 500 Kč

Program letní školy je určen pro všechny, kteří se zabývají výukou matematiky na I. stupni základní školy a na II. stupni základní školy. Účastníci každého programu absolvují kromě povinných dílen i povinně volitelné dílny, bude nabídnuto i několik dobrovolně volitelných dílen. V průběhu letní šk...

Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ - 2. stupeň ZŠ - mírně pokročilí

Termín od 07.07.2020 do 10.07.2020 Instituce: H-mat, o.p.s. Místo konání: Horácké náměstí 13, Brno Cena: 4 500 Kč

Program letní školy je určen pro všechny, kteří se zabývají výukou matematiky na I. stupni základní školy a na II. stupni základní školy. Účastníci každého programu absolvují kromě povinných dílen i povinně volitelné dílny, bude nabídnuto i několik dobrovolně volitelných dílen.V průběhu letní ško...

Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ - 2. stupeň ZŠ - začátečníci

Termín od 07.07.2020 do 10.07.2020 Instituce: H-mat, o.p.s. Místo konání: Horácké náměstí 13, Brno Cena: 4 500 Kč

Program letní školy je určen pro všechny, kteří se zabývají výukou matematiky na I. stupni základní školy a na II. stupni základní školy. Účastníci každého programu absolvují kromě povinných dílen i povinně volitelné dílny, bude nabídnuto i několik dobrovolně volitelných dílen. V průběhu letní šk...

Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I - 2. stupeň ZŠ - super pokročilí

Termín od 27.07.2020 do 31.07.2020 Instituce: H-mat, o.p.s. Místo konání: Kouty 77, Kouty u Ledče nad Sázavou Cena: 8 200 Kč

Zaměření: 2. stupeň ZŠ – super pokročilí Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří: absolvovali více letních škol (skupiny pokročilých i velmi pokročilých) absolvovali cykly seminářů nebo šablony s programem pro 2. stupeň I – IV učí Hejného metodou aspoň 2 roky V dílnách budou řešena témata pře...

Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I - 2. stupeň ZŠ - pokročilí

Termín od 27.07.2020 do 31.07.2020 Instituce: H-mat, o.p.s. Místo konání: Kouty 77, Kouty u Ledče nad Sázavou Cena: 8 200 Kč

Zaměření: 2. stupeň ZŠ – pokročilí Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří: absolvovali dvě letní školy – skupiny začátečníků a mírně pokročilých absolvovali cykly seminářů nebo šablony s programem pro 2. stupeň I a II pracovali s učebnicemi A a B V dílnách budou řešena témata 8. a 9. roční...

Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I - 2. stupeň ZŠ - mírně pokročilí

Termín od 27.07.2020 do 31.07.2020 Instituce: H-mat, o.p.s. Místo konání: Kouty 77, Kouty u Ledče nad Sázavou Cena: 8 200 Kč

Zaměření: 2. stupeň ZŠ – mírně pokročilí Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří: absolvovali letní školu Hejného metody pro začátečníky absolvovali jednotlivé základní semináře, případně cykly seminářů, znají základy metody – program navazuje na témata probraná ve skupině začátečníků pracova...

Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I - 2. stupeň ZŠ - začátečníci

Termín od 27.07.2020 do 31.07.2020 Instituce: H-mat, o.p.s. Místo konání: Kouty 77, Kouty u Ledče nad Sázavou Cena: 8 200 Kč

Zaměření: 2. stupeň ZŠ – začátečníci Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří: se chtějí seznámit s Hejného metodou, začnou Hejného metodou učit, V dílnách budou řešena témata 6. a 7. ročníku, převážně z učebnic A a B. Dílny: Seznámení s metodou (VOBS – výuka orientovaná na budování schémat...

Hry na školy v přírodě a pobytové akce

Termín 27.08.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 490 Kč

Účastníci kurzu si prostřednictvím zážitkové pedagogiky a metodických pokynů vyzkouší nejrůznější aktivity a hry, realizovatelné dále v jejich vlastní praxi. Tento soubor námětů pro aktivity a herní principy mohou dále libovolně rozvíjet a inovovat na základě vlastních zkušeností.   Blok č. 1 –...

Keramika I. - nejen pro začátečníky

Termín 10.09.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 290 Kč

V prvním setkání ze tří si účastníci vyzkoušejí různé postupy zpracování hlíny, využijí vlastní tvořivost a fantazii. Získají inspiraci pro práci s dětmi různého věku a zaměření. Jedná se o praktickou výtvarnou dílnu s názornými ukázkami, ve kterých si účastníci sami vyzkouší celý proces keramic...

„ŠABLONA“ – Šikana jako důsledek narušení vztahů v dětské skupině

Termín 14.09.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 540 Kč

Obsahem semináře je teoreticky vymezit pojmy šikana, teasing, apod. a především seznámit účastníky se stádii šikany a naučit je jednotlivá stádia rozpoznat. Účastníci se obeznámí s projevy šikanujícího chování – typy obětí, typy agresorů, s varovnými signály šikany. Seminář nastíní účastníkům vho...

„ŠABLONA“ – Jak nezamrznout u tabule – hry a aktivizující činnosti do výuky na 1. st ZŠ

Termín 14.09.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 540 Kč

Seminář je zaměřen na hry a činnosti, které oživí vyučování, zvednou žáky ze židle a vypnou unavenou hlavu. Hry lze zařadit do výuky českého jazyka, matematiky, hudební výchovy, dramatické výchovy nebo do třídnických hodin. Nabízený soubor her a činností také otevírá radost, spontánnost, hravost,...

Závadové chování dětí – mezioborová spolupráce školy a kurátora pro děti a mládež

Termín 14.09.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 250 Kč

Kurz má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci  setkávají s projevy závadového chování dětí a mladistvých s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí. V průběhu kurzu budou frekventanti seznámeni se základními právními normami v této oblasti, s metodami práce s dětmi...

„ŠABLONA“ – Extremistické a xenofobní chování žáků a mládeže

Termín 15.09.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 540 Kč

Seminář je zaměřen na poznání a vyhledávání dětí s extremistickými názory a na následnou práci s nimi. Důraz je kladen také na preventivní techniky. Seminář je rozdělen do několika částí. V teoretické části se lektor zabývá příčinami vzniku, symptomy a následnou intervencí extremistického, rasist...

Umělcem v předškolním a mladším školním věku

Termín 15.09.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 990 Kč

Vzdělávací program obeznámí zájemce z řad pedagogů s úspěšnou motivací, technikami přizpůsobenými věku dětí/žáků, správnými postupy kresby a malby a doporučí, jakým způsobem probudit u dětí uměleckého ducha. Výklad vzdělávacího programu bude doplňován fotografiemi a videonahrávkami.  

„ŠABLONA“ – Hry pro rozvoj komunikace a spolupráce

Termín 17.09.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 540 Kč

Účastníci budou nejdříve teoreticky seznámeni s tématy souvisejícími s problematikou komunikace a spolupráce, včetně komunikačních potíží, které mohou nastat a způsobů, jak se s nimi vyrovnat. Školení svým obsahem reflektuje požadavky na společné (inkluzivní) vzdělávání a podporuje práci s různor...

Závadové chování dětí – mezioborová spolupráce školy a kurátora pro děti a mládež

Termín 17.09.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 250 Kč

Kurz má za cíl seznámit pracovníky, kteří se při své práci  setkávají s projevy závadového chování dětí a mladistvých s možnostmi těch, kdo vykonávají sociálně právní ochranu dětí. V průběhu kurzu budou frekventanti seznámeni se základními právními normami v této oblasti, s metodami práce s dětmi...