Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Akce

Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel

Termín od 16.09.2016 do 29.06.2018 Instituce: Centrum dalšího vzdělávání Technická univerzita v Liberci Místo konání: Liberec Cena: 17 000 Kč

Program je určen pro pedagogické pracovníky ve školách a školských zařazeních nebo jiných zařízeních rozvíjejících zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků nebo studentů, kteří si v návaznosti na neučitelský studijní obor ze střední školy doplňují kvalifikaci ještě z...

Studium v oblasti pedagogických věd – učitel

Termín od 16.09.2016 do 29.06.2018 Instituce: Centrum dalšího vzdělávání Technická univerzita v Liberci Místo konání: Liberec Cena: 21 600 Kč

Program je určen absolventům vysokých škol technického a přírodovědného zaměření, bez pedagogické kvalifikace, kteří vyučují na 2. stupni ZŠ nebo středních školách. Kurz je koncipován podle § 2 Vyhlášky č. 317/2005, v souladu s § 9 odst. 1d a 2b Zákona č. 563/2004, § 8 odst. 1d a 2b a § 12 pís. b...

Individualizace vzdělávání v mateřské škole

Termín od 30.11.2017 do 06.02.2018 Vzdělavatel: Mgr. Iva Škaloudová, PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D., Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Hradec Králové, Luční 460 Cena: 4 900 Kč

Vzdělávací program je určen pedagogům MŠ. Je rozdělen do 5 Modulů (každý z nich v časové dotaci 8 nebo 9 hodin, celkem 43 hodin), které budou věnovány problematice individualizace a jejímu ukotvení do praxe předškolního vzdělávání. Individualizace představuje komplexní přístup ve vzdělávání vychá...

Roční jazykový metodický kurz pro výuku angličtiny

Termín od 30.11.2017 do 29.06.2018 Vzdělavatel: MAppLing Monika Skořepová Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Jihlava, Zborovská 3 Cena: 4 700 Kč

Program je určený pro učitele Aj v MŠ a 1. stupni ZŠ, kteří si chtějí zlepšit svoji jazykovou vybavenost a chtějí se stát soběstační při přípravách na výuku angličtiny. Vzdělávací program je rozdělen do 9 modulů. Každý modul probíhá 6 vyučovacích hodin a je věnován určitému typu aktivit ve spojen...

Roční jazykový metodický kurz pro výuku angličtiny

Termín od 01.01.2018 do 31.12.2018 Vzdělavatel: MAppLing Monika Skořepová Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Pardubice, Za Pasáží 657 Cena: 3 920 Kč

Program je určený pro učitele Aj v MŠ a 1. stupni ZŠ, kteří si chtějí zlepšit svoji jazykovou vybavenost a chtějí se stát soběstační při přípravách na výuku angličtiny. Vzdělávací program je rozdělen do 9 modulů. Každý modul probíhá 6 vyučovacích hodin a je věnován určitému typu aktivit ve spojen...

Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce skupinová konzultace

Termín 01.01.2018 Vzdělavatel: Mgr. Václava Korcová Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Plzeň, Čermákova 18 Cena: 2 100 Kč

Jedná se o neakreditovaný vzdělávací program. Konzultace je určena pedagogickým pracovníkům ze 2 - 3 základních škol. Poplatek se odvíjí od počtu zúčastněných škol a cestovného konzultanta, při účasti 2 škol poplatek činí 2450 Kč, při účasti 3 škol je poplatek ve výši 2100 Kč.Vzdělávací program f...

Individualizace vzdělávání v mateřské škole LEDEN - ÚNOR /2018

Termín od 04.01.2018 do 06.02.2018 Vzdělavatel: Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Brno, Křížová 22 Cena: 5 490 Kč

Vzdělávací program je určen pedagogům MŠ. Je rozdělen do 5 Modulů (každý z nich v časové dotaci 8 nebo 9 hodin, celkem 43 hodin), které budou věnovány problematice individualizace a jejímu ukotvení do praxe předškolního vzdělávání. Individualizace představuje komplexní přístup ve vzdělávání vychá...

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ

Termín od 04.01.2018 do 25.01.2018 Vzdělavatel: Bc. MIroslava Novotná Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Jihlava, Zborovská 3 Cena: 1 500 Kč

Vzdělávací program je rozdělen do dvou osmihodinových částí. V úvodní části vzdělávacího programu bude nastíněna problematika ze dvou pohledů: z pohledu matematické gramotnosti se jedná o znalostně dovednostní rozvoj a o rozvoj schopností, na kterých školní matematika bude stavět a z pohledu peda...

Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte v 1. stupni PO a komunikace s jeho rodinou Leden 2018

Termín od 13.01.2018 do 27.01.2018 Vzdělavatel: PhDr. Renáta Jurčíková, Ing. et Mgr. Eva Račková Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Brno, Křížová 22 Cena: 1 750 Kč

Program je složen ze dvou bloků. PRVNÍ BLOK: zaměřený na propojenost a sounáležitost vývojových etap dítěte/žáka ovlivňující školní zralost a sociální i psychickou připravenost dítěte/žáka na vzdělávání. Popisuje projevy dítěte/žáka s vývojovým oslabením ve školní praxi. Program napomůže v rámci...

Jazykově - metodický kurz angličtiny pro výuku nejmladších dětí

Termín od 17.01.2018 do 28.06.2018 Vzdělavatel: , Lektoři NIDV, Steve Watts, BS.c Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Karlovy Vary, Západní 15 Cena: 4 200 Kč

Program je určený pro učitele Aj v MŠ a 1. stupni ZŠ, kteří si chtějí zlepšit svoji jazykovou vybavenost a chtějí se stát soběstační při přípravách na výuku angličtiny. Vzdělávací program je rozdělen do 15 bloků po 4 hodinách v celkové dotaci 60 hodin. V kurzu je věnováno 40 hodin vlastní jazykov...

Společné vzdělávání - inkluze v MŠ 6. a 13. února 2018 /

Termín od 06.02.2018 do 13.02.2018 Vzdělavatel: PaedDr. Iva Tomášková Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Brno, Křížová 22 Cena: 1 300 Kč

Vzdělávací program je rozdělen do dvou modulů, obsah je zacílen na pomoc utvářet v mateřských školách zdravé a důstojné prostředí, v němž je vztah pedagog a dítě i děti mezi sebou uplatňován a chápán jako vztah partnerů. Obsahy modulů jsou zaměřeny na rozvoj kompetencí v daných tématech a s nimi ...

Roční jazykový metodický kurz pro výuku angličtiny

Termín od 08.02.2018 do 21.12.2018 Vzdělavatel: MAppLing Monika Skořepová Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6 Cena: 4 900 Kč

Program je určený pro učitele Aj v MŠ a 1. stupni ZŠ, kteří si chtějí zlepšit svoji jazykovou vybavenost a chtějí se stát soběstační při přípravách na výuku angličtiny. Vzdělávací program je rozdělen do 9 modulů. Každý modul probíhá 6 vyučovacích hodin a je věnován určitému typu aktivit ve spojen...

Roční jazykový metodický kurz pro výuku angličtiny II.

Termín od 09.02.2018 do 21.12.2018 Vzdělavatel: MAppLing Monika Skořepová Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: všechna pracoviště NIDV Cena: 5 300 Kč

Program navazuje na Roční jazykový metodický kurz pro výuku angličtiny a je určený pro učitele Aj v MŠ a 1. stupni ZŠ, kteří si chtějí zlepšit svoji jazykovou vybavenost a chtějí být soběstační při přípravách na výuku angličtiny. Vzdělávací program je opět rozdělen do 10 modulů. Každý modul probí...

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ BŘEZEN 2018

Termín od 03.03.2018 do 17.03.2018 Vzdělavatel: PaedDr. Iva Tomášková Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Brno, Křížová 22 Cena: 1 300 Kč

Vzdělávací program je rozdělen do dvou osmihodinových částí. V úvodní části vzdělávacího programu bude nastíněna problematika ze dvou pohledů: z pohledu matematické gramotnosti se jedná o znalostně dovednostní rozvoj a o rozvoj schopností, na kterých školní matematika bude stavět a z pohledu peda...

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů BŘEZEN 2018 / 40 hod.

Termín od 13.03.2018 do 17.04.2018 Vzdělavatel: Mgr.et Mgr. Kateřina Kolářová Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Brno, Křížová 22 Cena: 4 000 Kč

Vzdělávací program je zaměřen na aktivity, které účastníkům umožní nahlédnout do svých osobnostních předpokladů, dispozic a motivačních faktorů pro práci s předškolními dětmi, vytvořit předpoklady pro objektivní sebehodnocení a motivaci k práci na svém osobnostním růstu a budování profesní identi...

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ Databáze zájemců jaro 2018

Termín od 02.04.2018 do 03.04.2018 Vzdělavatel: PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D. Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Hradec Králové, Luční 460 Cena: 2 900 Kč

Sebezkušenostní vzdělávací program je zaměřen na rozvoj, poznání sebe sama  a možnosti práce se svojí osobou. Pedagogové mateřských škol budou seznámeni se základními termíny z obecné psychologie a psychologie osobnosti. Účastníci si osvojí jednotlivé termíny, které budou zážitkově zpracovávat v ...

Jak komunikovat s rodiči v problémových situacích Databáze zájemců jaro 2018

Termín 02.04.2018 Vzdělavatel: Mgr. Martina Bělohlávková Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Hradec Králové, Luční 460 Cena: 550 Kč

Východiskem vzdělávacího programu je seznámení s hlavními zásadami a metodami verbální a nonverbální komunikace a vedení rozhovoru tak, aby bylo předcházeno nedorozuměním a konfliktům. Uvedeny budou praktické postupy, jak nejen předcházet vzniku konfliktů, ale i případné řešení konfliktní situace...

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ Databáze zájemců duben 2018

Termín od 03.04.2018 do 04.04.2018 Vzdělavatel: PhDr. Michaela Kaslová Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Hradec Králové, Luční 460 Cena: 2 900 Kč

Vzdělávací program je rozdělen do dvou osmihodinových částí. V úvodní části vzdělávacího programu bude nastíněna problematika ze dvou pohledů: z pohledu matematické gramotnosti se jedná o znalostně dovednostní rozvoj a o rozvoj schopností, na kterých školní matematika bude stavět a z pohledu peda...

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ 19. a 26. dubna 2018, 9.00 - 15.30

Termín od 19.04.2018 do 26.04.2018 Vzdělavatel: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Brno, Křížová 22 Cena: 1 400 Kč

Vzdělávací program je rozdělen do dvou 8 hodinových částí. V úvodní části programu budou účastníci seznámeni s podstatou a významem čtenářské pregramotnosti a prostředky jejího rozvoje. Následující část programu bude zaměřena zejména na konkrétní činnosti pro utváření vztahů k četbě a práci s pří...

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů JARO-LÉTO 2018 / 40 hod.

Termín od 25.04.2018 do 28.06.2018 Vzdělavatel: Mgr.et Mgr. Kateřina Kolářová Instituce: Národní institut pro další vzdělávání Místo konání: NIDV Brno, Křížová 22 Cena: 4 000 Kč

Vzdělávací program je zaměřen na aktivity, které účastníkům umožní nahlédnout do svých osobnostních předpokladů, dispozic a motivačních faktorů pro práci s předškolními dětmi, vytvořit předpoklady pro objektivní sebehodnocení a motivaci k práci na svém osobnostním růstu a budování profesní identi...