Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Akce

Time management a stres management

Termín 14.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 1 390 Kč

Cílem tohoto semináře je definovat praktické nástroje pro řízení času. Dále na konkrétních případech tyto nástroje aplikovat pro použití v praxi. Cílem také je procvičit praktické zvládání časového managementu a omezit stresovou zátěž v pracovním procesu. Seminář umožní účastníkům hlouběji se z...

První stupeň podpůrných opatření

Termín 14.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 1 390 Kč

Získáte schopnost rozeznat a analyzovat situace, ve kterých je nutné zavést plán pedagogické podpory dítěte. Dokážete určit podpůrné opatření v rámci 1. stupně. Na základě svých poznatků se naučíte vytvořit plán pedagogické podpory a v jeho rámci zvládnete optimální řešení. Osvojíte si základní z...

"ŠABLONA" - Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů

Termín od 14.04.2020 do 15.04.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 390 Kč

Vzdělávací program je rozdělen do třech hlavních částí: řešení problémů, prevence syndromu vyhoření a týmová spolupráce. Pedagogové proberou formou testů a aktivit mechanismy působení stresu, syndromu vyhoření, zásady psychohygieny i zdroje klidu. Prakticky si vyzkouší metody kontroly nad stresem...

„ŠABLONA“ – Projektová výuka

Termín od 14.04.2020 do 17.04.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 390 Kč

Účastníci budou seznámeni s metodou projektové výuky.   Představeny budou následující bloky: - Co je projektová výuka - Předpoklady pro realizaci projektové výuky - Fáze projektové výuky - Vhodné metody pro realizaci projektu - Strategie vedení projektu - Výběr tématu a zpracování projekt...

"ŠABLONA" - Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole

Termín od 14.04.2020 do 17.04.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 390 Kč

Obsahem školení je vymezení pojmu polytechnická výchova a její složky (přírodovědná, technická a environmentální); integrace polytechnické výchovy do RVP PV; Technické vzdělávání v MŠ; Pracovní výchova jako součást polytechnické výchovy; Oblasti pracovních činností; Praktické ukázky z oblasti pra...

„ŠABLONA“ – Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků

Termín od 14.04.2020 do 15.04.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 390 Kč

Na semináři bude kombinováno prezentování teoretických konceptů komunikace a řešení konfliktů, řízená diskuse mezi učiteli a lektorem, samostatná práce nad tématy komunikace a konfliktů ve skupinách i praktické nácviky komunikačních technik ve dvojicích. Obsahem semináře je i souhrn doporučení ef...

Komunikace s rodiči (ŠD/ŠK)

Termín 15.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 1 390 Kč

Rodič je osoba, která právně odpovídá za svoje děti a je k nim připoutána citovým poutem. Tato vazba mnohdy zabraňuje rodiči být objektivní v pohledu na činy svého dítěte. To je specifikum, které téměř vždy ovlivňuje výsledek komunikace mezi pedagogem a rodičem. Seznámíme vás s metodami a radami...

Sociální klima třídy a role učitele

Termín 15.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Lipka, Kamenná 194/20, Brno Cena: 1 390 Kč

V tomto vzdělávacím programu získáte znalosti a upevníte si své dovednosti a kompetence, a to i v oblasti inkluze. Školu a v ní i každou třídu můžeme vnímat jako specifickou a svébytnou sociální skupinu. Klima třídy je jevem dlouhodobým, trvajícím několik měsíců a let. Zahrnuje sociálněpsycholog...

"ŠABLONA" - Matematická pregramotnost

Termín od 15.04.2020 do 20.04.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 390 Kč

Seminář přiblíží účastníkům metodiku rozvoje předmatematických a předčíselných představ v rámci předškolního vzdělávání (práce s barvami, geometrickými tvary, prostorová představivost a orientace, vnímání času a další). Tyto představy jsou předpokladem k budoucímu zvládání učiva matematiky v ZŠ,...

PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky

Termín od 16.04.2020 do 17.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 4 450 Kč

Základní informace Rozsah hodin 16 vyuč. hodin Cílová skupina pedagog. pracovníci základních a středních škol, vychovatelé, výchovní poradci, speciální pedagogové a psychologové Kategorie kurzu Základní školy, Střední školy Akreditace MŠMT MSMT-8670/2019-2-294 šablony Tento unikátní vzdělávac...

Pedagogická diagnostika v MŠ, tvorba diagnostických materiálů a zpracování pedagogické diagnostiky u konkrétního dítěte pedagogem MŠ

Termín od 16.04.2020 do 23.04.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 390 Kč

Seminář podrobně charakterizuje oblasti vývoje, které je důležité v průběhu docházky do MŠ z pozice pedagoga u dítěte sledovat průběžně vyhodnocovat. Zaměřuje se na výstupy - co by dítě ve kterém věku mělo umět. Pedagogům budou prezentovány pedagogické diagnostické nástroje, které budou pro pedag...

„ŠABLONA“ – Školní neprospěch a poruchy učení – prevence, příčiny a náprava

Termín od 16.04.2020 do 17.04.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 390 Kč

Seminář je zaměřen na problematiku školního neúspěchu a jeho možných příčin a prevence. Účastníci budou seznámeni s typy školního neúspěchu, faktory ovlivňujícími školní neprospěch (intelektové, mimointelektové),poruchami učení, teorií „tří mozků“. Představen bude model péče o žáky s SVP a systém...

"ŠABLONA" - Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů

Termín od 16.04.2020 do 17.04.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 390 Kč

Vzdělávací program je rozdělen do třech hlavních částí: řešení problémů, prevence syndromu vyhoření a týmová spolupráce. Pedagogové proberou formou testů a aktivit mechanismy působení stresu, syndromu vyhoření, zásady psychohygieny i zdroje klidu. Prakticky si vyzkouší metody kontroly nad stresem...

„ŠABLONA“ – Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků

Termín od 16.04.2020 do 17.04.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 390 Kč

Na semináři bude kombinováno prezentování teoretických konceptů komunikace a řešení konfliktů, řízená diskuse mezi učiteli a lektorem, samostatná práce nad tématy komunikace a konfliktů ve skupinách i praktické nácviky komunikačních technik ve dvojicích. Obsahem semináře je i souhrn doporučení ef...

Logopedie každý den cíleně a hravě

Termín 17.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 1 390 Kč

Tento seminář je určen pedagogům MŠ, ZŠ a speciálním pedagogům, kteří úspěšně absolvovali studium pro logopedické asistenty. – Prohloubíte si znalosti o přirozeném vývoji určité skupiny hlásek (podle místa tvoření, způsobu tvoření, znělosti ad.). – Seznámíte se s předpoklady a podmínkami pro sp...

"ŠABLONA" - Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - syndrom vyhoření, týmová spolupráce a řešení problémů

Termín od 20.04.2020 do 21.04.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 390 Kč

Vzdělávací program je rozdělen do třech hlavních částí: řešení problémů, prevence syndromu vyhoření a týmová spolupráce. Pedagogové proberou formou testů a aktivit mechanismy působení stresu, syndromu vyhoření, zásady psychohygieny i zdroje klidu. Prakticky si vyzkouší metody kontroly nad stresem...

„ŠABLONA“ – Myšlenkové mapy ve výuce

Termín od 20.04.2020 do 21.04.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 390 Kč

Úvod do vizuálního myšlení – vizuální myšlení a lidský mozek, kreativita, funkce paměti; Pravá a levá hemisféra mozku – úvod, využití při učení, zapamatování, cvičení pro propojení a využívání obou hemisfér; Myšlenkové mapy – základní principy, rozdíly oproti běžným zápisům, výhody, nevýhody, d...

„ŠABLONA“ – Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči žáků

Termín od 21.04.2020 do 22.04.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 390 Kč

Na semináři bude kombinováno prezentování teoretických konceptů komunikace a řešení konfliktů, řízená diskuse mezi učiteli a lektorem, samostatná práce nad tématy komunikace a konfliktů ve skupinách i praktické nácviky komunikačních technik ve dvojicích. Obsahem semináře je i souhrn doporučení ef...

„ŠABLONA“ – Projektová výuka

Termín od 22.04.2020 do 23.04.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 1 390 Kč

Účastníci budou seznámeni s metodou projektové výuky.   Představeny budou následující bloky: - Co je projektová výuka - Předpoklady pro realizaci projektové výuky - Fáze projektové výuky - Vhodné metody pro realizaci projektu - Strategie vedení projektu - Výběr tématu a zpracování projekt...

Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků

Termín 23.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 1 390 Kč

Cíle vzdělávacího programu: -Seznámení s charakteristickými projevy nadaných žáků a s možnostmi jejich identifikace ve škole – Vysvětlení pojmu „dvojí výjimečnost“ a práce s těmito žáky – Rozšíření poznatků o poskytování podpůrných opatření pro nadané žáky se zaměřením na současné právní úpravy –...