Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Pedagogická podpora dítěte s vývojovou dysfázií

Termín 28.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Seminář je zaměřený na stále rozšířenější poruchu řeči – vývojovou dysfázii, která má vážný dopad na všestranný rozvoj dítěte, velmi komplikuje jeho budoucí vzdělávání a ovlivňuje školní úspěšnost.
Obsah semináře vychází ze současných poznatků logopedie a speciálně pedagogických přístupů, dále počítá se systémem podpůrných opatření, které lze v mateřské škole uplatnit pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP), mezi něž děti s vývojovou dysfázií patří.
Obsah – témata:
Reflexe – logopedická péče v ČR
- klinický logoped, školní logoped, logopedický asistent a jejich kompetence
- spolupráce logopeda a rodiny dítěte s poruchou řeči a komunikace
Vývojová dysfázie
- etiologie, výskyt, projevy vývojové dysfázie
- příklady konkrétních projevů
Péče logopeda o dítě s vývojovou dysfázií - informativně
- pravidla péče o dítě s vývojovou dysfázií
- konkrétní kasuistiky – metody práce
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a systém podpůrných opatření
- dítě s vývojovou dysfázií – SVP
- systém podpůrných opatření pro děti s vývojovou dysfázií jako SVP
Spolupráce logopeda a pedagogických pracovníků mateřské školy (poradenského pracovníka školy)
- nastavení týmové spolupráce při podpoře dítěte s vývojovou dysfázií
- nastavení podpory pro dítě s vývojovou dysfázií
Realizace podpůrných opatření pro dítě s vývojovou dysfázií
- vytváření individuálního vzdělávacího plánu pro dítě s vývojovou dysfázií
- konkrétní kasuistiky – metody a formy práce s dítětem s vývojovou dysfázií
- další možná podpůrná opatření

Termín 28.08.2019
Typ akce Kurz
  Přihlášení u partnerské instituce