Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Motivace a motivátory ve školním prostředí

Termín 03.06.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Lipka, Kamenná 194/20, Brno Cena: 1 390 Kč

Seminář Vám poskytne možnosti podívat se na příčiny školní úspěšnosti a neúspěšnosti žáků. Cílem je zvýšit pedagogické dovednosti v oblasti motivace, uznání a oceňování žáků i spolu-pracovníků, ukázat a přesvědčit účastníky, že vhodná motivace vede k úspěšnosti žáků, že zvyšuje zájem o učení a vede k efektivitě učení. Seminář Vám poskytne možnosti podívat se na příčiny školní úspěšnosti a neúspěšnosti žáků. Je opravdu motivace pro žáka tak důležitá? Jak vhodně motivovat různé skupiny žáků? Jak motivovat pedagogické pracovníky ke zlepšení své práce? Můžeme pro různé typy osobnosti použít stejné motivátory? Cílem je zvýšit pedagogické dovednosti v oblasti motivace, uznání a oceňování žáků i spolu-pracovníků, ukázat a přesvědčit účastníky, že vhodná motivace vede k úspěšnosti žáků, že zvyšuje zájem o učení a vede k efektivitě učení. Seminář je veden interaktivními metodami s praktickými ukázkami motivátorů – skupinová práce, kooperativní učení, projekty, třífázový rozhovor – s ukázkami hodnocení a uznání. Stručný obsah: – Maslowova pyramida potřeb – Motivace lidského chování – Žákovská motivace k učení – Motivační problémy ve škole – Hodnocení, uznání, oceňování

Termín 03.06.2020
Cíl akce Cílem je zvýšit pedagogické dovednosti v oblasti motivace, uznání a oceňování žáků i spolu-pracovníků, ukázat a přesvědčit účastníky, že vhodná motivace vede k úspěšnosti žáků, že zvyšuje zájem o učení a vede k efektivitě učení.
Kontaktní email infra@infracz.cz
Kontaktní tel. 568851733
Cena 1 390 Kč
Poznámka k ceně Cena za seminář
Akreditace ANO
Místo konání Lipka, Kamenná 194/20, Brno
Typ akce Seminář
Cílová skupina učitelé 1. stupně, učitelé 2. stupně
  Přihlášení u partnerské instituce