Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Akce

STRUČNÝ VHLED DO JAZYKOVÉ PODPORY DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V MŠ

Termín 03.02.2020 Instituce: META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů Místo konání: Žerotínova 1124/35, Praha 3 Cena: 820 Kč

Datum: 3. února 2020 (13:30 – 16:45 hodin) Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 Lektoruje: Bc. Kristýna Chmelíková Rozsah: 4 vyučovací hodiny Chcete získat základní přehled o možnostech jazykové podpory dětí s OMJ? Zajímá vás, jak je zapojit do činností ve třídě a jak jim pom...

Studium pro logopedické asistenty

Termín od 06.02.2020 do 13.03.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 6 900 Kč

Akreditovaný vzdělávací program je určen pro učitele mateřských škol a I. stupně základních škol, kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61. Progr...

Polytechnická pregramotnost v mateřské škole

Termín 07.02.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Kamenná 194/20, Brno Cena: 1 390 Kč

Seznámíme vás se současným pojetím polytechnické gramotnosti, jejími cíli a zejména možnostmi jejího rozvíjení při spontánních i záměrně navozených činnostech dětí. Seznámíte se se základními metodami pro rozvíjení polytechnické gramotnosti dětí předškolního věku, obsahem vzdělávací nabídky pro...

Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání

Termín od 10.02.2020 do 11.02.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 2 790 Kč

V tomto vzdělávacím programu si prohloubíte znalosti v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti u dětí v předškolním věku. Seznámíme vás s tím, co je matematická gramotnost a proč je třeba ji rozvíjet. Naučíte se efektivně využívat metody práce k rozvoji matematických představ, kompetencí k uče...

Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy

Termín 11.02.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Kamenná 194/20, Brno Cena: 1 390 Kč

Vzdělávací program je určen pedagogům mateřských škol a zaměřuje se na problematiku individualizace vzdělávání v mateřských školách. Poskytneme vám důležité informace, které se týkají teoretických východisek (RVP PV) a praktických postupů, jak přistupovat k individualizaci vzdělávání v rámci tří...

Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga mateřské školy

Termín 11.02.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 1 390 Kč

V tomto vzdělávacím programu vás podpoříme při každodenní práci. Naučíte se sledovat, zvládat a řídit své vlastní reakce, dozvíte se základní informace o fungování pracovních týmů a o pravidlech komunikace. Získáte náměty k využívání prezentačních nástrojů, které budete moci využít ve své práci. ...

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol

Termín od 12.02.2020 do 10.03.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 2 790 Kč

Tento vzdělávací program Vás podpoří při Vaší důležité práci. Je rozdělen do čtyř bloků: SEBEPOZNÁNÍ, TÝM A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE, JAK NEVYHOŘET A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ. Obsah programu v bodech: 1. Sebepoznání Budeme Vás motivovat k zamyšlení se nad vlastním sebepoznáním ...

JAZYKOVÁ PODPORA DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V MŠ

Termín 13.02.2020 Instituce: META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů Místo konání: Žerotínova 1124/35, Praha 3 Cena: 1 350 Kč

DATUM: 13. února 2020 (9:00 - 16:00 hodin) MÍSTO: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 Zajímá vás, jak systematicky rozvíjet češtinu dětí s OMJ? Jakou formou s dětmi pracovat a co je vlastně učit? Máte chuť vyzkoušet si jazykové hry a podívat se na videa z praxe? Máte zájem o tipy ...

Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga mateřské školy

Termín 13.02.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Kamenná 194/20, Brno Cena: 1 390 Kč

V tomto vzdělávacím programu vás podpoříme při každodenní práci. Naučíte se sledovat, zvládat a řídit své vlastní reakce, dozvíte se základní informace o fungování pracovních týmů a o pravidlech komunikace. Získáte náměty k využívání prezentačních nástrojů, které budete moci využít ve své práci. ...

Studium pro logopedické asistenty

Termín od 14.02.2020 do 29.04.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Kamenná 194/20, Brno Cena: 6 900 Kč

Akreditovaný vzdělávací program je určen pro učitele mateřských škol a I. stupně základních škol, kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61. Progr...

Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy

Termín 17.02.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 1 390 Kč

Vzdělávací program je určen pedagogům mateřských škol a zaměřuje se na problematiku individualizace vzdělávání v mateřských školách. Poskytneme vám důležité informace, které se týkají teoretických východisek (RVP PV) a praktických postupů, jak přistupovat k individualizaci vzdělávání v rámci tří...

Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole

Termín 18.02.2020 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 990 Kč

Seminář se zaměří na problematiku tělesné zdatnosti u předškolních dětí. Důraz bude kladen na naplnění cílů v pěti vzdělávacích oblastech RVP PV. Účastníkům budou přiblíženy metodické postupy a poskytnuty náměty pro pohybové činnosti.   Seminář bude zaměřen na následující témata: činnosti a n...

Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole

Termín 18.02.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 1 390 Kč

V tomto vzdělávacím programu se seznámíte s termínem „čtenářská pregramotnost“, co všechno do ní patří a proč je třeba ji rozvíjet. Aktivně si vyzkoušíte různé možnosti práce, poznáte metody a strategie, které jsou vhodné pro předškolní děti. Vyzkoušíte si možnosti jejich využití při výchovné pr...

Komunikace s rodiči

Termín 19.02.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha Cena: 1 390 Kč

Rodič je osoba, která právně odpovídá za svoje děti a je k nim připoutána citovým poutem. Tato vazba mnohdy zabraňuje rodiči být objektivní v pohledu na činy svého dítěte. To je specifikum, které téměř vždy ovlivňuje výsledek komunikace mezi pedagogem a rodičem. Seznámíme vás s metodami a radami...

Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole

Termín 19.02.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Kamenná 194/20, Brno Cena: 1 390 Kč

V tomto vzdělávacím programu se seznámíte s termínem „čtenářská pregramotnost“, co všechno do ní patří a proč je třeba ji rozvíjet. Aktivně si vyzkoušíte různé možnosti práce, poznáte metody a strategie, které jsou vhodné pro předškolní děti. Vyzkoušíte si možnosti jejich využití při výchovné pr...

Studium pro logopedické asistenty

Termín od 22.02.2020 do 16.05.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Koněvova 1107/54, Praha - Žižkov Cena: 6 900 Kč

Akreditovaný vzdělávací program je určen pro učitele mateřských škol a I. stupně základních škol, kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61. Progr...

Čtenářská pregramotnost v mateřské škole

Termín od 26.02.2020 do 25.03.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Kamenná 194/20, Brno Cena: 2 790 Kč

Tento program Vás seznámí s tím, co je předčtenářská gramotnost, co všechno do ní patří a proč je třeba ji rozvíjet. Aktivně si vyzkoušíte různé možnosti práce a metody, které jsou vhodné pro předškolní děti. Jaká jsou kritéria výběru literatury pro daný věk? Jaké jsou možnosti jejího využití při...

Aplikace strukturovaného učení do výuky braillova písma

Termín od 27.02.2020 do 28.02.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Kamenná 194/20, Brno Cena: 2 790 Kč

V tomto vzdělávacím programu vám představíme metody strukturovaného učení aplikované do výuky Braillova písma u žáků s těžkým zrakovým postižením a autismem. Metodika strukturovaného učení je zpracovaná pro výuku trivia a využitelná v ostatních předmětech. Získáte dovednosti k přípravě strukturo...

Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (16 hodin)

Termín od 28.02.2020 do 02.03.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Kamenná 194/20, Brno Cena: 2 790 Kč

Seznámíme vás s aktuálním pojetím a významem polytechnické gramotnosti v kontextu české vzdělávací politiky. Budeme se zabývat jejím cílem, metodami, principy a zejména možnostmi jejího rozvíjení při spontánních i záměrně navozených činnostech dětí v předškolním vzdělávání. Formou vlastního činn...

Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy

Termín 05.03.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Kamenná 194/20, Brno Cena: 1 390 Kč

Vzdělávací program je určen pedagogům mateřských škol a zaměřuje se na problematiku individualizace vzdělávání v mateřských školách. Poskytneme vám důležité informace, které se týkají teoretických východisek (RVP PV) a praktických postupů, jak přistupovat k individualizaci vzdělávání v rámci tří...