Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Akce

Rozšiřující studium učitelství mateřských škol

Termín od 16.09.2016 do 29.06.2018 Instituce: Centrum dalšího vzdělávání Technická univerzita v Liberci Místo konání: Liberec Cena: 25 000 Kč

Program je určen absolventům vysokých škol oborů učitelství 1. stupně ZŠ, vychovatelství, pedagogika volného času, pedagogika a absolventům VOŠ oborů vychovatelství, kteří pracují jako učitelé v MŠ. Studium je koncipován o podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., ...

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele MŠ

Termín od 02.10.2016 do 29.06.2018 Instituce: Centrum dalšího vzdělávání Technická univerzita v Liberci Místo konání: Liberec Cena: 21 600 Kč

Program je určen kvalifikovaným učitelům MŠ, kteří pracují ve speciálních zařízeních nebo MŠ a chtějí nebo potřebují si doplnit svoji kvalifikaci v oblasti speciálně pedagogické. Studium je koncipováno podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a podle § 2 vyh...

Akreditovaná konference pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ: Nebojte se experimentovat aneb Zážitková pedagogika v praxi

Termín 15.10.2018 Vzdělavatel: Mgr. Petr Desenský, Mgr. Jan Havlíček, Mgr. Petr Jelínek, Ing. Šárka Votrubcová, Mgr. Petr Desenský, Mgr. Jana Havlíková Bittnerová, Mgr. Lukáš Durda, RNDr. Lenka Kozlovská Instituce: Vzdělávání pro školy a rodiny Místo konání: Liberec Cena: 1 990 Kč

Díky této netradiční konferenci, která je určena pedagogům mateřských a 1. stupně základních škol, zjistíte, jak atraktivním způsobem a v souladu s RVP přiblížit předškolním a mladším školním dětem obory, na něž mají zdánlivě „ještě dost času“. Kromě úvodní společné teoretické přednášky pojednáva...

JAZYKOVÁ PODPORA DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V MŠ

Termín 21.10.2019 Instituce: META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

DATUM: 21. října 2019, 9.00 – 16.00 MÍSTO: BRNO – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, Brno 602 00 Zajímá vás, jak systematicky rozvíjet češtinu dětí s OMJ? Jakou formou s dětmi pracovat a co je vlastně učit? Máte chuť vyzkoušet si jazykové hry a podívat se na videa z praxe? Máte záj...

Mateřská škola v aktuálních otázkách a odpovědích – konference pro Vaši každodenní praxi

Termín 24.10.2019 Instituce: Nakladatelství Pasparta Místo konání: Újezd 450/40, Praha Cena: 1 090 Kč

Jak začlenit dítě se SVP do kolektivu v mateřské škole? Jak mi při tom může pomoci PPP, nebo SPC? Jak to udělat, aby asistent pedagoga byl pro naši školu opravdu přínosem? Jak děti naučit řešit konfliktní situace a pracovat s emocemi obecně? Vedle odpovědí na otázky, které si často kladete, při...

JAZYKOVÁ PODPORA DĚTÍ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V MŠ PRO POKROČILÉ

Termín 30.10.2019 Instituce: META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Datum: 30. října (1. část) a 13. listopadu (2. část) 2019, vždy 13:30-16:45 Místo: PRAHA – META, o.p.s., Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 Chcete načerpat novou inspiraci a tipy na jazykové hry pro systematickou podporu češtiny dětí s OMJ? Zajímají vás principy práce s celou třídou? Chcete vid...

Je učitel/ka ANDĚL? - celostátní konference

Termín 04.11.2019 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Křížkovského 47, Brno Cena: 1 850 Kč

10. celostátní konference pro pedagogy a ředitele mateřských škol termín konání: 4. 11. 2019 místo konání: BRNO, Hotel Voroněž Kdo jsme? Jsme učitelé, ředitelé, nebo andělé? Co je naším hlavním posláním a úkolem? Profese učitelky, učitele, ředitelky a ředitele v mateřské škole, je náročná. Na...

Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole

Termín 19.11.2019 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 990 Kč

Seminář se zaměří na problematiku tělesné zdatnosti u předškolních dětí. Důraz bude kladen na naplnění cílů v pěti vzdělávacích oblastech RVP PV. Účastníkům budou přiblíženy metodické postupy a poskytnuty náměty pro pohybové činnosti.   Seminář bude zaměřen na následující témata: činnosti a n...

Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole

Termín 10.12.2019 Instituce: Zřetel, s.r.o. Cena: 990 Kč

Seminář se zaměří na problematiku tělesné zdatnosti u předškolních dětí. Důraz bude kladen na naplnění cílů v pěti vzdělávacích oblastech RVP PV. Účastníkům budou přiblíženy metodické postupy a poskytnuty náměty pro pohybové činnosti.   Seminář bude zaměřen na následující témata: činnosti a n...