Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Čtení v 1. třídě – Od písmen po čtení s porozuměním - SEMINÁŘ NAPLNĚN, přijímáme pouze náhradníky!

Termín 28.08.2019 Instituce: Vzdělávací institut Středočeského kraje

Praktický seminář věnovaný komplexní problematice čtení v 1. třídě od předčtenářského období až po čtení s porozuměním se ve společné diskuzi zaměří na požadavky RVP ZV v 1. období, časový plán nácviku čtení a na uzlové body časového plánu. V průběhu semináře si účastníci vyzkouší osvědčené praktické aktivity při výuce čtení různými metodami.
Při poslechu ukázek čtení různým způsobem, různými metodami a v různém období 1. třídy získají účastníci informace, co musí učitel při čtení žáků sledovat. Na základě těchto informací posoudí ukázky čtení z hlediska techniky a budou hledat možnosti, jak problémy, které se mohou v souvislosti s nácvikem čtení vyskytnout eliminovat.. V průběhu semináře si vyzkouší mnoho osvědčených aktivit při výuce čtení různými metodami doplněné o metodické ukázky přímo z výuky.
Cílem vzdělávacího programu je rozšířit pedagogické portfolio o různé aktivity na rozvoj čtenářské gramotnosti, upozornit na problematiku metodických postupů a individuálního přístupu k počátečnímu čtení i dalším etapám výuky čtení.
Obsah - témata:
- časový plán čtení (předčtenářské období, čtení velkých písmen, čtení malých písmen)
- vzdělávací cíle podle RVP (rozpracování do dílčích cílů v 1. ročníku)
- metody čtení (slabikování, hláskování, splývání), jakou metodu zvolit a proč
- metodický postup přípravy na čtení, čtení písmen, slov, až po čtení textů
- porozumění textu, metody práce s textem (ANO-Ne, pětilístek, barevné čtení, neúplné věty)
- ukázky čtení žáků, identifikace chyb a možnosti jejich nápravy
Lektorka bude celou problematiku čtení prezentovat na nových učebnicích pro 1. ročník z Nakladatelství HANAMI, které bude možno na semináři zakoupit.

Termín 28.08.2019
Typ akce Kurz
  Přihlášení u partnerské instituce