Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

DVPP

Autismus

Termín 22.05.2020 Instituce: INFRA, s.r.o. Místo konání: Kamenná 194/20, Brno Cena: 1 390 Kč

Na tomto semináři se dozvíte informace o poruše autistického spektra (PAS). Tato porucha je bohužel diagnózou pro celý život. Autismus prostupuje celou osobností jedince. Netýká se pouze vybraných projevů a nedá se nikterak medicínsky odstranit. Je třeba s ním naučit žít rodiče, učitele a především samotného jedince. Diagnóza se týká sociálních vztahů v celé rovině, jejich navazování a udržování, pochopení mezilidské (a to nejen) interakce. Na semináři se naučíte, jak k autismu z pozice pedagoga přistupovat. Získáte náměty, tipy a informace o možnostech vzdělávání a terapie pro žáky, kteří trpí touto poruchou. Stručný obsah: Co je PAS, triáda postižení, dítě s PAS, žák s PAS, dospělý s PAS, biologický přístup k PAS, behaviorální přístup k PAS, možnosti vzdělávání, možnosti terapie, další život osob s PAS, rodina jedince s PAS

Termín 22.05.2020
Cíl akce Na tomto semináři se dozvíte informace o poruše autistického spektra (PAS). Tato porucha je bohužel diagnózou pro celý život.
Kontaktní email infra@infracz.cz
Kontaktní tel. 568851733
Cena 1 390 Kč
Akreditace ANO
Místo konání Kamenná 194/20, Brno
Typ akce Seminář
Cílová skupina učitelé MŠ
  Přihlášení u partnerské instituce