Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Školy střední

Jak na děti v ZUŠ v době války? - část 1.

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 3/2022 Ročník: 2022

Slavný dětský psycholog prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., kdysi napsal, že má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou bytost, musí vyrůstat v prostředí stálém, citově příznivém, vřelém a přijímající...

Internetové stránky ZUŠ - pomoc i inspirace

Datum: Vydání: ZUŠ 3/2022 Ročník: 2022

Mnohé internetové stránky českých základních uměleckých škol se v této době proměnily tak, aby potřebné informace a nabízená pomoc byly srozumitelné i pro ukrajinské uprchlíky. Oslovili jsme ředitele těchto škol a položili jim tři stejné otázky.

AZUŠ - uprchlická krize

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Kolafa Vydání: ZUŠ 3/2022 Ročník: 2022

Rada AZUŠ ČR měla a dodnes má za to, že základní prioritou našich škol je dodržování stávajícího legislativního prostředí.

Mezní situace

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Bohuslav Lédl Vydání: ZUŠ 3/2022 Ročník: 2022

  Německý filosof Karl Jaspers popisoval mezní situace člověka tak, že jsou to situace a okamžiky, kdy selhávají veškeré stereotypy, vytvořené algoritmy a osvědčené postupy při řešení nastalých situacích.  

Speciální Speciál

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 3/2022 Ročník: 2022

Do rukou se vám dostává zvláštní číslo časopisu Speciál pro ZUŠ. K redakčnímu rozhodnutí udělat toto číslo „speciální“ jsme přistoupili proto, že zvláštní je i současná doba – ať chceme, nebo ne, všechny nás vnitřně zasahuje a ovlivňuje.

Klíčové kompetence pedagoga tanečního oboru

Datum: Autor/autoři: Kateřina Klementová Rubrika: Informace z ÚUR ZUŠ ČR Vydání: ZUŠ 2/2022 Ročník: 2022

Hlavním tématem, kterému se věnovala Celostátní konference tanečních oborů ZUŠ pořádaná na pražské HAMU v minulém roce ve spolupráci Umělecké rady ZUŠ, NPI, NIPOS a Tanečních aktualit, byla role pedagoga v taneční výchově.

Dětský hlas ze ZUŠ!

Datum: Rubrika: Názory žáků Vydání: ZUŠ 2/2022 Ročník: 2022

Všechno, co ve škole děláme, děláme kvůli nim. Všechno, čím se v tomto časopise zabýváme, se jich týká. Všechno, co mezi sebou řešíme, má na ně dopad. Co si ale o tom všem myslí oni, na to se jich v tomto časopise neptáme. Distanční doba přinesla ...

Potkáme se opět s Dvořákem... ale Milanem!

Datum: Autor/autoři: Jiří Dohnal Rubrika: Ze života ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2022 Ročník: 2022

V pátek 27. května se uskuteční ve velkém sále ZUŠ Praha 8 – Taussigova další oblíbený klavírní seminář. Hudební vydavatelství Českého rozhlasu vydalo v EDICI ZUŠ „Klavírní miniatury A až Z“. U této příležitosti bude možné se s autorem, Milanem Dv...

"Odcházení" v ZUŠ

Datum: Rubrika: Ze života ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2022 Ročník: 2022

Celkově je mnoho pozornosti věnováno přípravě začínajících učitelů i přípravě budoucích ředitelů. Málo se ale hovoří o tematice, která s jistotou potká každého z nás a která určitě není o nic snazší, než jsou učitelské nebo ředitelské začátky. Roz...

Jedinečnost v rozmanitosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Management v ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2022 Ročník: 2022

Psát o uměleckém vzdělávání a lidech stojících v čele škol na stejné obrazovce, na níž vyskakují fotky zničených lidských osudů na Ukrajině, je činnost, kterou jsem si nedovedl nikdy představit. Fotky utrpení, devastace hodnot a ohrožování lidství...

Rubriky