Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Osobní údaje

Jak na děti v ZUŠ v době války? - část 1.

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 3/2022 Ročník: 2022

Slavný dětský psycholog prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., kdysi napsal, že má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou bytost, musí vyrůstat v prostředí stálém, citově příznivém, vřelém a přijímající...

Internetové stránky ZUŠ - pomoc i inspirace

Datum: Vydání: ZUŠ 3/2022 Ročník: 2022

Mnohé internetové stránky českých základních uměleckých škol se v této době proměnily tak, aby potřebné informace a nabízená pomoc byly srozumitelné i pro ukrajinské uprchlíky. Oslovili jsme ředitele těchto škol a položili jim tři stejné otázky.

AZUŠ - uprchlická krize

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Kolafa Vydání: ZUŠ 3/2022 Ročník: 2022

Rada AZUŠ ČR měla a dodnes má za to, že základní prioritou našich škol je dodržování stávajícího legislativního prostředí.

Mezní situace

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Bohuslav Lédl Vydání: ZUŠ 3/2022 Ročník: 2022

  Německý filosof Karl Jaspers popisoval mezní situace člověka tak, že jsou to situace a okamžiky, kdy selhávají veškeré stereotypy, vytvořené algoritmy a osvědčené postupy při řešení nastalých situacích.  

Speciální Speciál

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 3/2022 Ročník: 2022

Do rukou se vám dostává zvláštní číslo časopisu Speciál pro ZUŠ. K redakčnímu rozhodnutí udělat toto číslo „speciální“ jsme přistoupili proto, že zvláštní je i současná doba – ať chceme, nebo ne, všechny nás vnitřně zasahuje a ovlivňuje.

Jedinečnost v rozmanitosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Management v ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2022 Ročník: 2022

Psát o uměleckém vzdělávání a lidech stojících v čele škol na stejné obrazovce, na níž vyskakují fotky zničených lidských osudů na Ukrajině, je činnost, kterou jsem si nedovedl nikdy představit. Fotky utrpení, devastace hodnot a ohrožování lidství...

Konzervatoře v České republice

Datum: Rubrika: Konzervatoře v ČR Vydání: ZUŠ 2/2022 Ročník: 2022

Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici. Díky dnešní provázanosti, kdy na základní umělecké školy navazují konzervatoře, střední školy uměleckého směru a vysoké umělecké školy, může Česká republika podchycovat většinu umělecky ...

Stálá konference ředitelů má svou Sekci ZUŠ a konzervatoří!

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2022 Ročník: 2022

Stálá konference ředitelů (SKŘ) vznikla v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů v Národním pedagogickém institutu (NPI). Jde o společenství nezávislých ředitelských osobností (vybraných na základě konkurzního řízení) ze všech dr...

Digitální etika na ZUŠ

Datum: Autor/autoři: Mgr. Zuzana Selčanová Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2022 Ročník: 2022

Doba pandemie udělala z ochrany osobních údajů aktuální téma a do ZUŠ přinesla téma digitální etiky. Ochrana soukromí a bezpečnost jsou základními prvky pro budování důvěry a v případě digitální etiky nemluvíme pouze o soukromí a ochraně dat, ale ...

Mluvit nejen o Ukrajině

Datum: Autor/autoři: PhDr. Hana Chvátilová Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2022 Ročník: 2022

Umění, které zprostředkujeme našim žákům, je zároveň prostorem pro sdílení poznatků, ale i souvislostí a cest, jak rozumět hudbě, tanci, divadlu a výtvarným činnostem.

Rubriky