Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Informace

Doba, na kterou jsme si zvykli, je pryč

Datum: Autor/autoři: Lenka Meister Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2021 Ročník: 2021

Přemýšlím, jak uvést svůj příspěvek. Jestli citátem nebo nějakou „chytrou větou“. Nejsem ve své podstatě psavec, a proto vlastně malinko zklamaně a nešťastně docházím k myšlence, jak moc je mi líto, že místo, abychom se spolu všichni nějakým možný...

ZUŠky svítí na dálku (2)!

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2021 Ročník: 2021

V minulém vydání jsem vás seznámil s aktivitou pražské AZUŠ „ZUŠky svítí na dálku!“. Jedná se o cyklus online inspirativních setkání pedagogů ZUŠ nad vstřícnou a užitečnou distanční výukou. Máme za sebou setkání učitelů tanečního oboru, sborového ...

"Matoušův efekt" a úplata za vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2021 Ročník: 2021

V poslední době se do popředí dostalo téma placení (nebo spíše nezaplacení) úplaty za vzdělávání na našich školách. Ač by se chtělo říci, že z pohledu právních norem, kterými se vzdělávání na ZUŠ řídí, jde o věc celkem jasnou (viz právní rozbor AZ...

Darujte kamínek, darujte radost a naději

Datum: Autor/autoři: Renata Janoušková Rubrika: Ze života ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2021 Ročník: 2021

Po jarním odloučení zapříčiněném covidovou pandemií jsme se všichni nemohli dočkat, až se život vrátí k normálu. I já, jakožto učitelka výtvarného oboru ZUŠ, jsem se na běžnou výuku a setkání s bezmála stovkou svých žáků nesmírně těšila. Bohužel, ...

Zamyšlení nad distanční výukou

Datum: Autor/autoři: Martin Hauptmann Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: ZUŠ 2/2021 Ročník: 2021

Máme za sebou v základních uměleckých školách rok distanční výuky. Online výuka prostřednictvím videohovorů je prakticky samozřejmostí a nechává za sebou obzvláště v individuálních předmětech již trochu přežité písemné zadávání úkolů přes e-maily,...

ZUŠ v době covidové aneb jsme na jedné lodi

Datum: Autor/autoři: PhDr. Josef Vlach, DiS. Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: ZUŠ 2/2021 Ročník: 2021

Jaro 2020. Celý svět byl zaskočen. Přišlo něco, na co nás nikdo nepřipravoval. A věděli jsme, že stejné ohrožení cítí lidé na celém světě. Malý virus, který k tomu, aby vůbec přežil, potřebuje cizí organismus, virus, kterému ve světě podlehly témě...

Inspirace a vize

Datum: Autor/autoři: Mgr. Aleš Hajíček Rubrika: Ze života ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2021 Ročník: 2021

Chtěl bych se následujícími řádky vyjádřit k textu pana ředitele Stárka ve Speciálu pro ZUŠ 1/2021 „ZUŠ potřebuje vizi!“. Hned v úvodu musím zmínit, že jsem ho poznal na kurzu pro učitele ZUŠ v rámci přípravy reformy našich škol již v roce 2008 ve...

Jak to viděla Evropa loni?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Kolafa Rubrika: Pohled do zahraničí Vydání: ZUŠ 2/2021 Ročník: 2021

European Musicschool Union (EMU), která zastřešuje evropské asociace uměleckých škol, včetně naší AZUŠ ČR, zorganizovala v průběhu dubna 2020 průzkum mezi svými členy. EMU chtěla zjistit, jak kovidová krize ovlivňuje umělecké školy v Evropě. Na pr...

Dialog zvětší svět tanečního oboru

Datum: Autor/autoři: Zora Breczková Rubrika: Informace z ÚUR ZUŠ ČR Vydání: ZUŠ 2/2021 Ročník: 2021

Taneční sekce v Umělecké radě dává smysl. Více než jindy je slyšet zahájená diskuse nad výchovou a vzděláváním k tanečnímu umění a může být ještě více slyšitelná. Stačí, když se pedagogové tanečního oboru budou držet slov významného německého pora...

Jak dál, Umělecká rado ZUŠ ČR?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Bohuslav Lédl Rubrika: Informace z ÚUR ZUŠ ČR Vydání: ZUŠ 2/2021 Ročník: 2021

Když jsem se stal v říjnu 2019 předsedou spolku Umělecká rada ZUŠ ČR, kladl jsem si otázku, jaká by měla být její další činnost – na co navázat, co změnit, co opustit a jak dál, aby její práce byla přínosná pro ZUŠky. Ale jak toho docílit? Současn...

Rubriky