Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Dohoda o pracovní činnosti

Novela vyhlášky o ZUV - otázky a odpovědi

Datum: Rubrika: Zprávy z AZUŠ ČR Vydání: ZUŠ 1/2020 Ročník: 2020

Od 1. 9. 2019 nabyla účinnost novela vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Ředitelky, ředitelé, zástupci a pedagogové ZUŠ mohli v předcházejícím roce využít informační semináře, které připravilo NIDV ve spolupráci s MŠMT ČR, a...

CHARANGA - moderní nástroj v rukou kreativního pedagoga

Datum: Autor/autoři: Lubor Bořek Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 1/2020 Ročník: 2020

Díky mezinárodnímu projektu MECLA (Music Education Cultural Learning Alliance – projekt podpory hudebního vzdělávání k rozvoji kulturní kompetence) se otevřela možnost nabídnout i učitelům hudební nauky na ZUŠ a hudební výchovy na ZŠ v České repub...

Host z MŠMT a "finance"

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Rubrika: Zprávy z AZUŠ ČR Vydání: ZUŠ 1/2020 Ročník: 2020

Na říjnovou valnou hromadu AZUŠ přijel na podzim 2019 jako host i náměstek sekce vzdělávání ministerstva školství pan Mgr. Václav Pícl, aby představil aktuální statistická data, ke kterým ministerstvo u základních uměleckých škol přihlíželo při na...

(Sebe)hodnocení žáků - cesta k efektivnější práci

Datum: Autor/autoři: Barbora Prokešová Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 1/2020 Ročník: 2020

Sebehodnocení žáků, zpětná vazba, formativní hodnocení, partnerský přístup, to všechno jsou napříč školstvím často skloňovaná slova. Tak č asto, že je př i tro še zájmu nelze v edukativním prostředí minout. Jak nám jsou prospěšná v základní m um ě...

Leoš Janáček by měl radost

Datum: Autor/autoři: David Štrunc Rubrika: Informace z ÚUR ZUŠ ČR Vydání: ZUŠ 1/2020 Ročník: 2020

„Pravá pohnutka, která mne pobízela i nadále putovati, byla harmonická stránka lidové hudby. Vyznívala mi v obrysech jen lehce načrtnutých ze hry na cymbalu. Hledal jsem tudíž v těchto krajinách v prvé řadě cymbalisty, neboť spolků hudeckých, kape...

"Rybovka" zněla nad Českem

Datum: Autor/autoři: Jiří Dohnal Rubrika: Ze života ZUŠ Vydání: ZUŠ 1/2020 Ročník: 2020

V období vánočních svátků organizují základní umělecké školy nejrozmanitější koncerty s vánoční tematikou, ke kterým jistě patří také provedení oblíbené České mše vánoční rožmitálského kantora a hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby. Hudební nakla...

Pár postřehů k soutěžení s EOSem

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Bohuslav Lédl Rubrika: Informace z ÚUR ZUŠ ČR Vydání: ZUŠ 1/2020 Ročník: 2020

Hodnocení žáků a souborů v soutěžích ZUŠ je téma široké a vždy aktuální. Občas přináší vášnivé debaty nejen mezi porotci, ale i ve sborovnách škol. Elektronický systém soutěží vnesl do tohoto hodnocení nové prvky, které nepochybně pomáhají a mohou...

MENart 2018/2019 - stipendijní program mentoringu uměleckého vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Jana Davidová Rubrika: Zprávy z AZUŠ ČR Vydání: ZUŠ 1/2020 Ročník: 2020

„Inspirativní setkání jsou v životě zásadní“ Úvodní motto projektu vystihuje mé dojmy a pocity z celoroční účasti ve skupině mentorky Beaty Hlavenkové. Úvodní setkání v Kroměříži navodilo nejen inspirativní, ale především přátelskou atmosféru, kte...

Vážení čtenáři, budoucí autoři

Datum: Autor/autoři: PaedDr. Zuzana Hrubošová Vydání: ZUŠ 1/2020 Ročník: 2020

Vážení čtenáři, budoucí autoři, v našem časopise jsme v minulém čísle otevřeli novou „minirubriku“ pod názvem Glosa. Je určena pro krátké, tematické texty od autorů z řad ředitelů, učitelů, rodičů, ale i žáků základních uměleckých škol. Budete-li ...

S dětmi o kolečko míň

Datum: Autor/autoři: MgA. Robert Mimra Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 1/2020 Ročník: 2020

Rád bych se s vámi podělil o osobní zkušenost, kterou jsem získal při realizaci projektu „Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti“. O tomto projektu jsem již několik článků do Speciálu napsal – cílem projektu je podpora inkluze, techn...

Rubriky