Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Dohoda o pracovní činnosti

Volby v uměleckých radách

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Rubrika: Informace z ÚUR ZUŠ ČR Vydání: ZUŠ 3/2019 Ročník: 2019

Ve svém předchozím příspěvku v dubnovém Speciálu pro ZUŠ jsem si dovolil připomenout některá důležitá fakta i události, které nás dovedly k rozhodnutí uskutečnit volby v uměleckých radách na všech stupních.

Hudba hrou - inspirace pro hudební kouzlení s dětmi

Datum: Autor/autoři: Bc. Jarmila Závěrková, DiS. Rubrika: Představujeme Vydání: ZUŠ 3/2019 Ročník: 2019

Kde jinde by měla být hudba hrou než v hudební škole. Pojďme se zkusit oprostit od klasické výuky a přivést více hravosti do hudební teorie. Ráda bych vnesla novou inspiraci a tipy, jak s dětmi hudebně kouzlit.

Konference se zdravým rozumem

Datum: Autor/autoři: Marek Korbélyi Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 3/2019 Ročník: 2019

V měsíci únoru se uskutečnila v Národní technické knihovně v Praze konference „Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+“, které jsem se za AZUŠ ČR zúčastnil. Můj článek nemá ambici detailně ani doslovně přednést průběh konference a panelové ...

Ze setkání s řediteli ZUŠ, při "vědomí konečnosti"

Datum: Autor/autoři: Miroslav Pospíšil Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: ZUŠ 3/2019 Ročník: 2019

Po skončení vzdělávacího programu „Základní umělecké vzdělávání – management ZUŠ“, který realizoval NIDV v rámci rezortního projektu MŠMT, jsem se setkal, jako přednášející, s řadou pedagogů a ředitelů tohoto druhu školy. Překvapilo mě, kolik z ni...

Novinky v programu Klasifikace

Datum: Autor/autoři: Jana Čermáková Rubrika: Představujeme Vydání: ZUŠ 3/2019 Ročník: 2019

V dnešní moderní době, kdy už i auta kontrolují dopravní situaci kolem nás a pomalu začínají sama řídit, ani my nezůstáváme s vývojem pozadu. Ne že by program Klasifikace začal učit za vás, ale je několik novinek, které pro vás přece jen připravuj...

Na tak malou zemi obrovský potenciál!

Datum: Autor/autoři: Jakub Zahradník Rubrika: Ze života ZUŠ Vydání: ZUŠ 3/2019 Ročník: 2019

Jeden můj kolega klavírista mi před časem nabízel záskok za něho v jistém podniku a když jsem namítl, že to není zrovna za moc peněz, přesvědčivě pravil: „My ale děláme hudbu přece proto, že ji přece milujeme, ne?” „No jo, ale miluje také ona nás....

Rada AZUŠ ČR - lidé v popředí

Datum: Rubrika: Zprávy z AZUŠ ČR Vydání: ZUŠ 3/2019 Ročník: 2019

Jaké jsou názory lidí, kteří v Radě AZUŠ ČR reprezentují své kraje? Co pokládají v problematice vzdělávání na ZUŠ za důležité a jak se jim daří skloubit zájmy svého kraje s celorepublikovými prioritami?

Jak EOS vidí Klasifikace

Datum: Autor/autoři: Pavel Holec Rubrika: Ze života ZUŠ Vydání: ZUŠ 3/2019 Ročník: 2019

Únorový Speciál pro ZUŠ přinesl článek Lubora Bořka „EOS – stručné odpovědi na rozvité otázky“. Protože ve vztahu k programu Klasifikace (JPH software, s. r. o.) text obsahuje několik nepřesností a nepravd, rozhodli jsme se na ně ve stručnosti rea...

"Objevená Kytice"

Datum: Autor/autoři: Vladimíra Křenková Rubrika: Ze života ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2019 Ročník: 2019

Na Základní umělecké škole v Sedlčanech zcela záměrně propojují všechny čtyři obory. Škola má skoro šest set žáků, a když se ještě přidají učitelé, žáci a jejich rodiče, o spolupráci a vzájemné obdarovávání není nouze.

Rubriky