Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Zamyšlení nad

Zamyšlení nad

Nastolování aktuálních nebo nadčasových témat, výzvy k diskuzi a polemice.

Počet článků v rubrice: 40

Málo představitelná souvislost

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 2/2022 Ročník: 2022

Jsou dny, kdy si plánujeme úkoly a ty se daří bezezbytku plnit i bez velké námahy. Pak jsou dny, kdy, ač máme vše dobře naplánované a úkoly pečlivě seřazené podle důležitosti, se prostě nedaří. A pak jsou chvíle, kdy je celkem jedno, zda jsme si n...

Bachovo preludium a rovný přístup ke vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lucie Valentová Vydání: ZUŠ 1/2022 Ročník: 2022

Žijeme v době, kdy hodnota stále přibývajících a rychle se měnících informací nevzrůstá, ale naopak klesá. Najít to, co je podstatné a do určité míry pravdivé, není snadné a vytvořit si čas na přemýšlení (natož fantazírování) je stále těžší.   ...

Atak nevkusu a ušmudlané bídy

Datum: Autor/autoři: Jan Hrušinský Vydání: ZUŠ 4/2021 Ročník: 2021

Žijeme ve zvláštní době. Jsme svobodní, máme demokracii, máme se nejlíp, jak jsme se kdy měli, ale jsme smutní a se stavem společnosti nespokojení.

O děti se nebojím, ty jsou v pořádku

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 4/2021 Ročník: 2021

Dnes už je asi zbytečné připomínat, co všechno jsme v době celosvětové pandemie nemohli v předcházejícím období v ZUŠkách dělat, co nám chybělo a po čem se nám stýskalo. Jedna věc nás ale (a teď nemyslím přímo ZUŠ) ani v této době neopustila.

Co je a co není pravda?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Bohuslav Lédl Vydání: ZUŠ 3/2021 Ročník: 2021

Zamyšlení nad distanční výukou

Datum: Autor/autoři: Martin Hauptmann Vydání: ZUŠ 2/2021 Ročník: 2021

Máme za sebou v základních uměleckých školách rok distanční výuky. Online výuka prostřednictvím videohovorů je prakticky samozřejmostí a nechává za sebou obzvláště v individuálních předmětech již trochu přežité písemné zadávání úkolů přes e-maily,...

ZUŠ v době covidové aneb jsme na jedné lodi

Datum: Autor/autoři: PhDr. Josef Vlach, DiS. Vydání: ZUŠ 2/2021 Ročník: 2021

Jaro 2020. Celý svět byl zaskočen. Přišlo něco, na co nás nikdo nepřipravoval. A věděli jsme, že stejné ohrožení cítí lidé na celém světě. Malý virus, který k tomu, aby vůbec přežil, potřebuje cizí organismus, virus, kterému ve světě podlehly témě...

ZUŠ potřebuje vizi!

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 1/2021 Ročník: 2021

Jak se umělec stal úředníkem a pak se vydal na cestu zpět

Datum: Autor/autoři: MgA. Robert Mimra Vydání: ZUŠ 3/2020 Ročník: 2020

Původně jsem chtěl obšírně psát o úspěších projektu „Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti“, který jsme uzavřeli koncem února 2020, ale nakonec jsem se rozhodl, že potřebné informace, pokud budete chtít, si můžete přečíst na webu Kr...

Společné golfování s handicapem

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Vydání: ZUŠ 2/2020 Ročník: 2020

Pohled na inkluzi, která není ani společenským strašákem ani pedagogickým kýčem. Možná proto, že nejde o inkluzi, ale o chuť společně si zahrát. Žádné virtuální hrozby na straně jedné, žádné krasověty na straně druhé. Prostě hra. A pohled na svět.

Vize pověřeného předsedy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Bc. Bohuslav Lédl Vydání: ZUŠ 4/2019 Ročník: 2019

Dovolte mi, abych vás, coby pověřený předseda Spolku UR ZUŠ ČR, seznámil se svojí představou, jak by měl tento Spolek v příštích letech fungovat, a především, kam by měl směřovat. Nejedná se o nějaké nezměnitelné vize nebo nepřekročitelné podmínky...

Ze setkání s řediteli ZUŠ, při "vědomí konečnosti"

Datum: Autor/autoři: Miroslav Pospíšil Vydání: ZUŠ 3/2019 Ročník: 2019

Po skončení vzdělávacího programu „Základní umělecké vzdělávání – management ZUŠ“, který realizoval NIDV v rámci rezortního projektu MŠMT, jsem se setkal, jako přednášející, s řadou pedagogů a ředitelů tohoto druhu školy. Překvapilo mě, kolik z ni...

Konkurz na ředitele - překročení na druhý břeh

Datum: Autor/autoři: Bc. Eva Znojemská Vydání: ZUŠ 2/2019 Ročník: 2019

V minulém školním roce opět proběhly konkurzy na místa ředitelů škol. Do funkcí bylo uvedených mnoho začínajících kolegů, kteří na pracovní pozici ředitel školy byli dosazeni bez jakýchkoliv předchozích manažerských zkušeností.

Pozor na "experty"!

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 1/2019 Ročník: 2019

Každý je originál aneb nebojme se přiznat své nedostatky...

Datum: Autor/autoři: Bc. Eva Znojemská Vydání: ZUS 4/2018 Ročník: 2018

Řízení jakékoliv organizace, firmy, školy nebo rodiny je vlastně umění, kterému se učíme celý život. Situace je pokaždé jiná, lidé jsou různí a různé jsou také postupy, jak, co a kdy správně dělat. Jediná správná cesta totiž neexistuje.

"Tvrdá" a "měkká" argumentace aneb Proč mluvíme do zdi?

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 3/2018 Ročník: 2018

Už tolik let usilujeme, aby základní umělecké školy veřejnost vnímala jako "školy" a ne jako nějaké odpolední volnočasové aktivity nebo zájmové vzdělávání (po té dopolední "opravdové škole"). Není pochyb o tom, že se nám to nedaří. A chyba určitě ...

Může být značka "Rodiče vítáni" užitečná i pro ZUŠ?

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Vydání: ZUŠ 2/2018 Ročník: 2018

Jak moc se liší problémy, které řeší s rodiči základní umělecké školy, od těch na běžné základní škole? V mnohém ano, ale jedno je určitě společné. Nejčastějším zdrojem konfliktů mezi rodiči a jakoukoli školou je rodičovský pocit, že nemá dostatek...

Ví učitel na ZUŠ, že má prestižní povolání?

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 4/2017 Ročník: 2017

Nepamatuji se, že by nějaké politické straně od roku 1989 chyběla ve volebním programu zmínka o důležitosti vzdělávání a nutnosti posílení prestiže učitelského stavu. Také si ovšem nepamatuji, že by to jakákoliv vláda od sametové revoluce skutečně...

Inkluze na ZUŠ - dlouhá cesta před námi

Datum: Autor/autoři: Bc. Eva Znojemská Vydání: ZUŠ 3/2017 Ročník: 2017

Nedávno jsem obdržela e-mail od jednoho kolegy ředitele s dotazem, zda mi může zavolat, protože se potřebuje poradit. Do školy se mu hlásí dva žáci, jeden trpí Downovým syndromem a chce hrát na klavír. Druhý je slepý a moc rád by se věnoval zpěvu.

Zamyšlení nad... vlastním hodnocením ředitelů

Datum: Autor/autoři: Bc. Eva Znojemská Vydání: ZUŠ 2/2017 Ročník: 2017

Na konci loňského roku jsem v jedné obálce obdržela dva dopisy. Jeden z nich byl návrh odměny, a byl tak pro mne motivující. Ve druhém dopise mi ale bylo zároveň oznámeno, že na základě některých nedostatků, které byly uvedeny v protokolu z kontro...

Novoroční rozjímání o kultuře

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 1/2017 Ročník: 2017

Jako zastánci uměleckého vzdělávání často používáme argument, že ZUŠ významně přispívají ke kulturnosti národa a značným způsobem se spolupodílejí na jeho obecné kultivaci. Je-li tomu opravdu tak a ZUŠky jsou nedílnou součástí „šlechtění“ dnešní p...

Nesdílím pražádnou radost z toho, že na ZUŠ bude moci dítě dostat pětku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Vydání: ZUŠ 4/2016 Ročník: 2016

Můj syn začal chodit do ZUŠ v pěti letech do výtvarného oboru. Asi po třetí hodině oznámil dědečkovi a pak postupně všem ostatním, že dostal nejstrašnější známku v životě - dvě minus!

Zkreslené vysílání krásné písně

Datum: Autor/autoři: MgA. Pravoslav Kohout Vydání: ZUŠ 2/2016 Ročník: 2016

Před pár dny mne jeden známý zaskočil otázkou: „Tak prej vám zase hrozí zánik?“. Vzhledem k mému věku a tomu odpovídající chatrnosti jsem se lekl, co se kde o mém zdraví doslechl. Otázka však zněla nezvykle neomaleně, a navíc si nevykáme. I sondov...

Hledání kompromisu mezi krutostí a laskavostí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Hanousek Vydání: ZUŠ 1/2016 Ročník: 2016

Vypadá to, že pedagogická veřejnost diskutuje ponejvíce o soutěžích. Není divu, když na jejich smysl existují tak rozdílné pohledy - pro naši potřebu obě krajní polohy pracovně nazvěme „krutou“ a „laskavou“.

Soutěže z širšího zeměpisného pohledu aneb "Pedagogický terorismus" porotců

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Kolafa Vydání: ZUŠ 4/2015 Ročník: 2015

Není snad vděčnějšího tématu než soutěže hudebního oboru základních uměleckých škol. Mezi učiteli, řediteli, pořadateli a uměleckými radami napříč celou republikou probíhají diskuse nad jejich smyslem, přínosem pro žáka, pedagoga a rodiče.

Soutěžní klání, soutěžní "(z)kl(am)ání"?

Datum: Autor/autoři: Bc. Eva Znojemská Vydání: ZUŠ 3/2015 Ročník: 2015

V běžném životě musí člověk dennodenně hodnotit a vybírat. I když mnohdy nevíme, co je dokonale dobré (levné, kvalitní, spolehlivé, úsporné, zdravé), obvykle se dokážeme zorientovat v tom, co je lepší a co horší. Dáváme jedné věci přednost před ji...

Reforma soutěží a přehlídek žáků ZUŠ - běh na dlouhou trať

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 3/2015 Ročník: 2015

Asi nikoho nepřekvapí, že mne zaujal článek kolegy Jiřího Stárka „Soutěže v ZUŠ -jak se vynořit z bahýnka!“ z minulého čísla Speciálu. Dotýká se totiž oblasti, kterou jako ústřední umělecká rada máme na starosti. S tím, co pan Jiří Stárek píše, ne...

Soutěže ZUŠ, tentokrát trochu jinak...

Datum: Autor/autoři: Lubor Bořek Vydání: ZUŠ 3/2015 Ročník: 2015

Před více jak dvěma lety vyšel na stránkách Speciálu článek ředitele ZUŠ Police nad Metují zabývající se soutěžemi. Na třaskavé téma se autor pokusil podívat trochu z jiného úhlu a ke svému příspěvku použil formu výstavby klasického dramatu. Bude ...

Hrát si, nebo soutěžit?

Datum: Autor/autoři: Milada Ditrichová Vydání: ZUŠ 3/2015 Ročník: 2015

Velmi mě zaujal článek pana ředitele Lubora Bořka ze ZUŠ Police nad Metují, kde popisuje problematiku soutěží v základních uměleckých školách. Ráda bych se připojila k tématu a podívala se na soutěže v ZUŠ z dalšího úhlu, než je pohled „klasického...

Soutěže v ZUŠ - jak se vynořit z bahýnka!

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 2/2015 Ročník: 2015

Nastolovat téma soutěží je v prostředí ZUŠ stále trochu provokující aktivita. Rubrika „Zamyšlení nad...“ je ale právě tím prostorem, kde by se měla otevírat témata, která trochu čeří poklidné vody, ostatní inspiruje k přemýšlení a v lepším případě...

Bezpečnost ve školách může být i nebezpečná!

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 1/2015 Ročník: 2015

Na začátku školního roku se na střední škole ve Žďáru nad Sázavou odehrála tragická událost. Do školy pronikla pomatená žena, pobodala chlapce, který se snažil bránit spolužačky, a ten svým zraněním podlehl. Obtížně se může člověk vžít do pocitů, ...

Věty, které zazněly i nezazněly aneb Kariérní řád přede dveřmi

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 4/2014 Ročník: 2014

Když jsme před více jak deseti lety s několika kolegy obcházeli ostatní ředitele a upozorňovali, že reforma v českém školství přináší nutnost vytvořit RVP a že je nejvyšší čas ho začít vytvářet i pro ZUŠ, mnozí mávli rukou s tím, že jde zas o něja...

Pár řádek disonantní aleatoriky

Datum: Autor/autoři: MgA. Pravoslav Kohout Vydání: ZUŠ 3/2014 Ročník: 2014

Rád říkám a dokládám, že naše základní umělecké školství je dnes nejkvalitnějším, nejkoncepčnějším, nejmasovějším a nejšířeji pojatým systémem základního uměleckého vzdělávání i v globálním srovnání podobných institucí. Jsem také přesvědčen, že z ...

Útěky do krajiny hudby

Datum: Autor/autoři: Mgr. Petr Hanousek Vydání: ZUŠ 2/2014 Ročník: 2014

Běžné denní rituály opouštíme po nečekaných „nakopnutích“ osudu v naší bezprostřední blízkosti či v záplavě překvapivých informací z médií. A přiznám se, že zachovat si potřebný nadhled začíná být pro mne v poslední době docela obtížné.

Soutěže v komorní hře - současnost, a co budoucnost?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Ilijana Nikolova Vydání: ZUŠ 1/2014 Ročník: 2014

Těším se vždy na každý nový ročník soutěže ZUŠ v komorní hře a přemýšlím o nových skladbách dlouho předtím, než je soutěž vyhlášena. Snažím se, aby soubory nefungovaly jen kvůli soutěži, ale aby se komorní hra stala dobrým důvodem, proč se spolu s...

Zamyšlení nad zamyšlením - reakce

Datum: Autor/autoři: Aleš Chalupský Vydání: ZUŠ 1/2014 Ročník: 2014

Příspěvek paní Mgr. Nikolové o soutěžích žáků ZUŠ v komorní hře je zajímavý. Souhlasím s myšlenkami, že v určitých věcech máme rezervy. Současné rozdělení asi není dokonalé, ale přesto má určitou logiku. Abychom mohli vidět situaci i z jiných stra...

Nesouvislé poznámky o souvislostech

Datum: Autor/autoři: MgA. Pravoslav Kohout Vydání: ZUŠ 4/2013 Ročník: 2013

Po dlouhé době plné pádných argumentací by mělo být i zatvrzelým zabedněncům zřejmé, že základní umělecké školství je, zvláště v dlouhodobější perspektivě působení, důležitým a nenahraditelným segmentem vzdělávání.

"Lidušky" a další paradigmata

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 3/2013 Ročník: 2013

Často přemýšlím, čím to je, že i po více jak dvaceti letech od sametové revoluce je stále v různých médiích (ale i od rodičů a někde kupodivu i od zřizovatelů) slyšet, že děti chodí do „lidušky“. Vím, že zlozvyku se nelze zbavit tím, že ho vyhodím...

Ekonomové nevědí o moc víc než umělci nebo učitelé na ZUŠ

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 2/2013 Ročník: 2013

Když se podíváte na nejrůznější makroekonomické odhady vývoje světové ekonomiky za posledních několik desítek let, je zřejmé, že úspěšnost těchto předpovědí se velmi podobá úspěšnosti nedělní předpovědi počasí na příští týden.

Pozvání k přemýšlení a psaní

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Vydání: ZUŠ 1/2013 Ročník: 2013

Sloupek „Zamyšlení nad“ je prostorem, kde lze otevírat témata, která mohou být tak trochu nadčasová. Není proto podmínkou, aby zde čtenář našel za každou cenu nějaké aktuální téma nebo okamžité řešení. Stačí, když se o tématu začne v prostředí ZUŠ...

Rubriky