Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Poradna

Poradna

Dotazy čtenářů a odpovědi renomovaných odborníků ze všech oblastí řízení a vedení škol a školských zařízení.

Počet článků v rubrice: 10

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách

Datum: Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková Vydání: ZUŠ 4/2021 Ročník: 2021

Při využívání souhlasů pro zpracování osobních údajů dochází ve školách stále k chybám. Ředitelé mají pochybnosti, kdy je nutné souhlas získat a kdy lze osobní údaje zpracovávat bez něj. V době, kdy Obecné nařízení (GDPR) nabylo účinnosti, byl sou...

Spolupráce školy a spolku

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: ZUŠ 1/2018 Ročník: 2018

Škola a spolek spoluorganizují koncertní zájezd orchestru do zahraniční. Je možné, aby to bylo realizováno na základě smlouvy či dohody o spolupráci? Pokud ano, podle jaké právní normy?

Úhrada nákladů za opravy vypůjčených prostor

Datum: Autor/autoři: Ing. Jiří Vychopeň Vydání: ZUŠ 3/2015 Ročník: 2015

Jsme příspěvková organizace, střední škola, zřízená krajem. Část svých prostorů, konkrétně jedno patro budovy, zapůjčujeme základní umělecké škole na základě smlouvy o výpůjčce nebytových prostor. Je tomu tak proto, že máme stejného zřizovatele. J...

Hmotná odpovědnost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ZUŠ 3/2015 Ročník: 2015

Lze ve školní praxi využít kolektivní hmotnou odpovědnost za svěřené hodnoty (hmotné vybavení školy) u pedagogického sboru? Za jakých podmínek lze podepsat smlouvu o hmotné odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti pro školy

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: ZUŠ 3/2015 Ročník: 2015

 Se školami pojišťovny uzavírají pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti (školství), kdy základní roční pojistné se pohybuje do 50 000 Kč. Součástí je sjednání spoluúčasti pojištěného (školy) na každé pojistné události ve výši 1 000 Kč. Když se ...

Odborná kvalifikace

Datum: Autor/autoři: JUDr. PhDr. Jiří Valenta Vydání: ZUŠ 4/2014 Ročník: 2014

Prosím o posouzení, zda paní učitelce, která v roce 2002 ukončila program celoživotního vzdělávání na hudební fakultě JAMU v Brně a vykonala zkoušky z předmětů: hra na klavír, metodika hry na klavír, pedagogická praxe, psychologie, pedagogika a v ...

Výše úvazku

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ZUŠ 4/2014 Ročník: 2014

Musí být ve smlouvě uvedená výše úvazku, a pokud ne, zda to musí být ošetřeno např. v platovém výměru nebo v nějakém dodatku ke smlouvě?

Problematika ŠVP v ZUŠ

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ZUŠ 3/2013 Ročník: 2013

Náš dotaz se týká problematiky ŠVP v ZUŠ. V souvislosti s ŠVP se často používá slovní spojení „nový přístup k žákovi“. Vůbec nevíme, co si pod tím máme představit a jak např. české školní inspekci tento nový přístup demonstrovat, protože již v obd...

Účetní vedení činností v ZUŠ

Datum: Autor/autoři: Blažena Petrlíková Vydání: ZUŠ 1/2013 Ročník: 2013

Vyplývá ze zákona, aby základní umělecká škola, zřizovaná obcí, vedla činnosti odděleně? Za činnosti považuje auditor jednotlivé obory studia – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. ZUŠ přece vykonává pouze jednu činnost: poskytuje zá...

Rubriky