Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Luboš Lisner

Manažer projektu, NIDV; ředitel ZUŠ Praha 5.

Počet článků autora: 17


ZUŠky svítí na dálku (seniorům)!

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Vydání: ZUŠ 3/2021 Ročník: 2021

ZUŠky svítí na dálku (2)!

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2021 Ročník: 2021

V minulém vydání jsem vás seznámil s aktivitou pražské AZUŠ „ZUŠky svítí na dálku!“. Jedná se o cyklus online inspirativních setkání pedagogů ZUŠ nad vstřícnou a užitečnou distanční výukou. Máme za sebou setkání učitelů tanečního oboru, sborového ...

ZUŠky svítí na dálku!

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 1/2021 Ročník: 2021

Společné golfování s handicapem

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: ZUŠ 2/2020 Ročník: 2020

Pohled na inkluzi, která není ani společenským strašákem ani pedagogickým kýčem. Možná proto, že nejde o inkluzi, ale o chuť společně si zahrát. Žádné virtuální hrozby na straně jedné, žádné krasověty na straně druhé. Prostě hra. A pohled na svět.

Mapy učebního pokroku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 3/2016 Ročník: 2016

Minulý školní rok jsme v naší ZUŠ začali pracovat na pedagogické novince v oblasti sebehodnocení žáků. Úplně na začátku byla touha dělat hodnocení jinak -atraktivněji pro děti a zároveň smysluplně pro všechny strany. Tedy pro žáky, pro jejich rodi...

Variace na téma "postup žáka do dalšího ročníku"

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 3/2015 Ročník: 2015

Jedním z cílů připravované novely vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání je i nastavení jasných pravidel tam, kde jejich absence může způsobit problémy řediteli školy při zdůvodňování svých rozhodnutí. Mezi tyto situace patří postup žáka do dal...

Popisná zpětná vazba namísto pochvaly

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2015 Ročník: 2015

Na stránkách Speciálu pro ZUŠ se vracíme k tématu hodnocení žáků. Tentokrát se zaměříme na dovednost „popisné zpětné vazby“. Toto téma se stává poměrně naléhavým v okamžiku, kdy si do důsledku připustíme, že hlavním smyslem hodnocení není odměnit ...

Slovní hodnocení žáků v základní umělecké škole

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 4/2014 Ročník: 2014

V předchozích dvou vydáních Speciálu pro ZUŠ jsme se zabývali hodnocením žáků. Věnovali jsme se všem základním situacím, při kterých v ZUŠ dochází k hodnocení žáků, a také různorodým kritériím hodnocení. V tomto článku se zaměříme na méně tradiční...

Hodnocení žáků v základní umělecké škole (2)

Datum: Autor/autoři: Mgr. Luboš Lisner Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 3/2014 Ročník: 2014

V minulém Speciálu pro ZUŠ jsme se zabývali všemi základními situacemi, při kterých v ZUŠ dochází k hodnocení žáků. V dnešním pokračování se mírně ponoříme do teorie a principů a budeme se věnovat kritériím hodnocení. Zamyslíme se nad tím, na zákl...

Rubriky