Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Martin Kaplán

Člen Legislativní rady ČMKOS.

Počet článků autora: 15


Cestovní náhrady

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 3/2022 Ročník: 2022

V regionálním školství jsou pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci vysíláni na pracovní cesty a v souvislosti s tím jim vzniká nárok na cestovní náhrady. V tomto článku vysvětlím, v jakých dalších případech může mít zaměstnanec na cestovní náhrady...

Změna pracovního poměru

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 2/2022 Ročník: 2022

V průběhu trvání pracovního poměru může být nutné změnit jeho obsah s ohledem na měnící se potřeby smluvních stran. Tyto změny mohou být trvalé, nebo pouze dočasné.

Vznik pracovního poměru

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 1/2022 Ročník: 2022

V tomto článku vysvětlím, jak vzniká pracovní poměr a jaký je postup před jeho vznikem.

Příplatek za vedení pro řadové zaměstnance

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 6/2021 Ročník: 2021

Příplatek za vedení zpravidla náleží vedoucím zaměstnancům. Jde o zaměstnance vykonávající práci na určitém stupni řízení, kteří jsou oprávnění stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich prác...

Zastupování nepedagogického pracovníka

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 5/2021 Ročník: 2021

Při výkonu práce častokrát dochází k potřebě zastoupit jiného zaměstnance z důvodu jeho absence v práci. V tomto článku vysvětlím podmínky pro zastupování jiného, řadového zaměstnance, a nároky z této práce ve veřejném školství vznikající.

Výkon práce nepedagogických pracovníků v době prázdnin

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 4/2021 Ročník: 2021

Rozsah pracovního volna a dovolené, které náleží nepedagogickým pracovníkům v porovnání s pedagogy, je ve výrazném nepoměru. V regionálním školství je typické, že výchova a vzdělávání neprobíhá nepřetržitě po celý kalendářní rok, ale je rozdělena ...

Elektronické výplatní pásky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 3/2021 Ročník: 2021

Současná koronavirová krize kromě svých negativních důsledků také způsobila zrychlení digitalizace některých aspektů pracovněprávních vztahů. Jedním z nich je i výraznější rozšíření elektronických výplatních pásek.

Vedoucí kuchařka

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 2/2021 Ročník: 2021

Dovolená

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 1/2021 Ročník: 2021

Od 1. ledna 2021 vstoupila v účinnost část novely zákoníku práce upravující dovolenou. V tomto článku rozebereme nejvýznamnější změny, které se dovolené týkají.