Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Studovala na Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní univerzity a Masarykovy univerzity v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako pedagog na vysoké škole, pracovnice školského úřadu a zástupkyně ředitele střední školy. V současné době se zabývá lektorskou, poradenskou a kontrolní činností ve školství. V rámci vlastní akreditované vzdělávací instituce nabízí semináře pro učitele a vedení školy. 

Počet článků autora: 63


Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 4/2021 Ročník: 2021

Článek je zacílen na základní termíny činností školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022 a zdůraznění postupů, které jsou s nimi spojeny1). Jednotlivé situace a aktivity se vztahují na školní družiny a školní kluby ...

Činnost a dokumentace školní družiny v kontextu kritérií České školní inspekce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

4. část Článek uzavírá sérii článků věnovaných analýze kritérií, pomocí kterých Česká školní inspekce (dále jen „ČŠI“) měří kvalitu činnosti školní družiny. Obsahem článku je komentář kritérií vztažených k oblasti Vzdělávací výsledky žáků a Podpor...

Činnost školní družiny v kontextu změn právních předpisů

Datum: Autor/autoři: Ing. Mgr. Andrea Šimáková Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je popsat a pomocí příkladů demonstrovat změny právních předpisů, které ovlivňují přerušení činnosti/provozu školní družiny, stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a poskytování podpůrných opatření ve školní družině.

Právní předpisy a informace významné pro práci školních družin

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

Změny za období prosinec 2020 - únor 2021

Činnost a dokumentace školní družiny v kontextu kritérií České školní inspekce – 3. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 1/2021 Ročník: 2021

Článek pokračuje v rozboru kritérií, kterými Česká školní inspekce (dále jen „ČŠI“) měří kvalitu činnosti školní družiny, a to se zaměřením na oblasti Kvalita pedagogického sboru a Zájmové vzdělávání1). Popis činností a dokumentace související s k...

Vracení úplaty za zájmové vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: ŠD 1/2021 Ročník: 2021

Bude se vracet úplata za zájmové vzdělávání (školní družinu), když byla zakázána osobní přítomnost žáků nařízením vlády? Pokud ano, v jaké poměrné části?

Žák se změněnou zdravotní způsobilostí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: ŠD 6/2020 Ročník: 2020

V posledních letech se nám ve školní družině běžně stává, že žáka se změněnou zdravotní způsobilostí (např. zlomená ruka/noha, úraz, operace a následné používání fr. holí...) nechají rodiče ve školní družině a považují za samozřejmé, že se o něj p...

Polední pauza

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: ŠD 6/2020 Ročník: 2020

Předchozí vedení školy řešilo polední pauzu mezi dopoledním a odpoledním blokem výuky tak, že pokud děti chtěly opouštět školu, museli rodiče podepsat, že za dítě přebírají odpovědnost. Domnívám se, že v době pauzy za děti odpovídají rodiče, neboť...