Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Svoji cestu vzdělávacím prostorem začal od píky. První učitelské místo našel v krásném vinném kraji pod Pálavou, odkud přešel na speciální školu do Brna. Svoje představy o společném vzdělávání začal naplňovat v rodném Brně, kde v roce 1992 spolu s kolegyní založil Gymnázium INTEGRA Brno. Zde učil zejména svůj oblíbený dějepis a vedl jej až do roku 2009. Během té doby vystudoval školský management, začal spolupracovat s Centrem školského managementu PedF UK, v jehož čele stál skoro deset let. Věnuje se nejen ředitelkám a ředitelům škol a jejich zástupcům, ale prakticky všem skupinám pedagogických pracovníků především v oblasti pedagogického vedení. Je autorem velkého množství odborných článků, knížek, seminářů i konferenčních vystoupení. Jeho podobenství školy jako plovoucí lodi a ředitelů – kapitánů se stalo často používaným. 

Počet článků autora: 10


Paní ředitelko, vy to moc hrotíte...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Často je těžké mít odvahu k bláznovství, ke změnám, k životním skokům. Ale není obtížnější mít odvahu k obyčejným a samozřejmým věcem?

Macešská péče o mateřskou školu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Milé ředitelky mateřských škol a ostatní čtenáři našeho Speciálu, rok se nám rozběhnul pěknou rychlostí, jak je tomu vlastně na sklonku zimy pokaždé, jen si to nechceme pod dojmem jiných věcí připustit.

Myslet na sebe vůbec není sobecké

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 6/2020 Ročník: 2020

Milé ředitelky mateřských škol, původně měl být na tomto místě můj článek o vztazích mezi ředitelkou a zřizovatelem, jímž jsem chtěl svůj letošní cyklus nějak uzavřít. Téma je jistě důležité, zřizovatele si často bereme na paškál, mluví se (zatím ...

O důvěře

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

Milé ředitelky a ředitelé, dobře vím, jaké období máte za sebou. Neočekávatelná událost (moc se mi líbí termín jednoho zajímavého autora, který těmto zvláštním jevům říká černé labutě) v podobě uzavření škol obrátilo řadu věcí úplně naruby.

Budoucnost regionu začíná v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Mám radost z toho, že se o vzdělávání stále více hovoří v souvislostech konkrétního regionu. Osloví to lidi v místě žijící, rozumějí věcem jistě více než obecným proklamacím. Náš region, naše okolí si mnohem plastičtěji představíme a dokážeme o ně...

Mateřská škola jako centrum komunity aneb Nejlepší škola je ta naproti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 6/2019 Ročník: 2019

Některé skutečnosti jsou tak často opakovány, že je už ani nevnímáme. Český vzdělávací systém je selektivní, některé regiony i samotné školy se vzdalují od sebe, rodiče mnohdy vozí dítě do mateřské či základní školy zbytečně daleko nikoli kvůli ka...

Od hospitace ke sdílení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Ředitel školy - a co ještě? Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

Milé ředitelky, rád bych navázal na článek z jarního speciálu pojednávající o pedagogickém vedení. V této oblasti samozřejmě rád zůstanu a dnes obrátím vaši pozornost na často používaný termín pedagogické sdílení.

Mateřská škola je opravdu škola! Ale musí to dávat najevo

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Ředitel školy - a co ještě? Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Kolikrát jsem to jen slyšel, že si v mateřských školách učitelky s dětmi jen hrají, že se nejedná o žádnou školu, že se stejně všechno potřebné naučí dítě doma nebo později v první třídě. Možná jsem na tato slova v poslední době více citlivý, ale ...

Popelka mezi řediteli? Ale vůbec ne...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Ředitel školy - a co ještě? Vydání: MŠ 2/2019 Ročník: 2019

Jak rozmanitý může být význam jednoho slova. Vyslovíme-li slovo ředitelka, každý si v duchu představíme jiného člověka, jinou školu, jiný sociální kontext. Přitom školské předpisy hovoří studeným nerozlišujícím a neosobním způsobem, jako bychom by...

Milé ředitelky mateřských škol!

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

Oslovuji vás počátkem druhého pololetí. Nahlíženo optikou školního roku vstupujete do jeho druhé poloviny, která, jak už jistě víte, je kratší a rychleji ubíhající. Společně ovšem stojíme na startu cyklu článků určených právě vám ve Speciálu pro m...