Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Informace

Stravovací návyky dětí a obezita

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslava Strakatá Rubrika: Rozhovor Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Jsou dnešní děti obézní? Mají dostatek pohybu? Jaký dopad na zdraví dětí má případná obezita? Poskytuje jim rodina správný vzor a podmínky pro vytváření zdravého životního stylu? O tom všem jsem si povídala s MUDr. Karolínou Koláčnou, dětskou léka...

Kariérové poradenství a informační technologie: proměna moderního poradce

Datum: Autor/autoři: Ing. Helena Košťálová Rubrika: Kariérové poradenství Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Kdybych měla najít něco pozitivního, co mi dal loňský covidový rok, pak je to proměna pohledu na využití informačních technologií v kariérovém poradenství. Po krátkém a marném odporu jsem vyzkoušela celou škálu nových „vychytávek“. Narazila jsem...

A co s žáky, kteří odvykli prezenční výuce?

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Prevence Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Na konci loňského školního roku se na nás obrátila pedagožka ze základní školy s následující potíží – přicházejí za ní rodiče žáků, kteří se nechtěli vrátit do školy, trápí se v ní více než jindy, jsou plačtiví, ztrácí zájem o cokoliv, mluví o seb...

Ochránce - ve škole každý někdy potřebuje zastání

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Rubrika: Představujeme Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Existuje cesta, jak do debaty o vzdělávání zapojit i tu část veřejnosti, která se o něj nezajímá? Existuje cesta, jak vysvětlit těm, kteří kauzy spojené se školstvím prostřednictvím médií sledují, že jejich podstata je často složitější, než se jev...

Centrum pro malé a velké čtenáře

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. , Mgr. Jana Pechancová Rubrika: Představujeme Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Ve školním roce 2020/2021 se DYS-centrum ®  Praha rozrostlo o novou pobočku. Ve spolupráci se ZŠ Cimburkova a za podpory Městské části Praha 3 vybudovalo centrum čtenářské gramotnosti. V tomto náročném roce jsme dlouho čekali, než budeme moci př...

Sociální pedagogika na Ukrajině

Datum: Autor/autoři: Gabriela Kermesová Rubrika: Pohled do zahraničí Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Ačkoli význam sociální pedagogiky ve škole roste a v západní i východní Evropě jde již často o standardní pracovní pozici (ať už se jedná o sociálního pedagoga nebo pracovníka), u nás je i nadále nutno tuto pozici obhajovat a hledat pro ni prostře...

Význam a role sociálního pedagoga ve škole

Datum: Autor/autoři: Kristina Březinová , Gabriela Kermesová Rubrika: Inkluze Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Speciálního pedagoga či školního psychologa ve svém školním poradenském pracovišti již některé školy mají. Na sociální pracovníky jsme však zvyklí spíše na úřadech či v různých zařízeních sociální péče. Pokud ale máte ve škole například velký poče...

Naučme se rozvíjet osm měkkých dovedností podle metodiky Skills Builder

Datum: Autor/autoři: Romana Šloufová Rubrika: Metodická činnost Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Již více než rok pomáhají čeští učitelé v pilotních základních školách ověřovat a pro české prostředí adaptovat metodiku rozvoje měkkých dovedností Skills Builder, populární ve Velké Británii. Na následujících řádcích se dozvíte více o třetí z osm...

Rodiče a digitální svět jejich dětí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Rubrika: Metodická činnost Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

V současné době je více zdůrazňován rozvoj žáků v oblasti digitálních technologií. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Cílem revize bylo modernizovat obsah vzdělávání v d...

Knihy psané speciálně pro jedince s dyslexií a jak mezi nimi vybírat

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Rubrika: Metodická činnost Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

 Jedinci s dyslexií mají speciální potřeby ve čtení v průběhu celého svého života. Číst jim nejde, nedokážou se delší dobu soustředit na text nebo mu nerozumějí, ale bez čtení se ještě nikdo číst nenaučil. Mozek potřebuje impulzy, aby zaměřoval sv...